در تجمعات اعتراضی امروز شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۰، شماری از معلمان و فرهنگیان استان‌ آذربایجان شرقی، در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این استان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

معلمان معترض اهم مطالبات خود را اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأتعلمی عنوان کردند.