امروز دوشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱، جمعی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ور اعتراض به عدم رسیدگی به‌ مشکلات‌شان مجددا در برابر مراکز مخابرات و ارتباطات کشور تجمع های در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات دست به تجمع زدند. این تجمعات از جمله در تهران، استان لرستان، خراسان رضوی، استان البرز، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، اردبیل، دزفول سنندج و یزد برگزار شده است. تصویر متعلق به تجمع بازنشستگان در برابر مخابرات تهران است.