معلمان کشور امروز، ۱۹ اردیبهشت به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بسیاری از شهرهای کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این فراخوان مورد پشتیبانی گروه های مختلف کارگری، بازنشستگان، دانشجویان و دانش آموزان قرار گرفته بود.

در قطعنامه ی پایانی این تظاهرات که از سوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان منتشر شده عمده‌ترین مطالبات معیشتی معلمان به شرح زیر اعلام شده است: اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغل و بازنشسته، اجرای دقیق رتبه‌بندی معلمان مطابق مصوبه اولیه، بازگشت به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس به‌ویژه برای دختران دانش‌آموز، آزادی بی قید و شرط همه فعالین در بند.

در این بیانیه تاکید شده است: به این باور نیز رسیده‌ایم که بدون بازنگری انتقادی و عمیق در: مبانی فکری‌ و سیاسی ایدئولوژی حاکم، بدون باز اندیشی انتقادی و عمیق در شیوه‌های حکمرانی و اداره مدارس، بدون رهاسازی مدرسه و نظام آموزشی از سیطره ایدئولوژی تمامیت‌خواه حاکم، که آموزش را از سرشت طبیعی خود تهی نموده است، بدون پذیرش تفاوت‌های فردی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان، بدون برطرف نمودن تمرکزگرایی شدید موجود در نظام آموزشی که همراه با ایدئولوژی تمامیت‌خواه و اقتدارگرا، فضای مدرسه را با خفقان، رخوت و بی‌انگیزگی و تهی‌شدن از انرژی‌های عاطفی و فرهنگی پر کرده و جایی برای نقش‌آفرینی معلمان و دانش‌آموزان در فرایند آموزش باقی نگذاشته و بدون تغییرات بنیادی در سازوکارهای موجود و شکست خورده اداره مدرسه که با اعمال عریان قدرت و استفاده از تکنیک‌های سلطه‌جویانه عجین شده‌است، هدف نظام آموزشی نه تربیت شهروند که تربیت سربازانی همسو با القائات تنگ‌نظرانه ایدئولوژی تمامیت خواهان، فراتر نخواهد رفت. (متن کامل قطعنامه در گزارش های خبری امروز اخبار روز منتشر شده است.)

بازداشت معلم معترض، عاتکه رجبی: عاتکه رجبی، معلمی که از تاریخ ۲ مهر ۴۰۲ در اعتراض به قتل حکومتی دانش‌آموزان دست به اعتصاب زده‌است، و به دلیل پیگیری حقوق دانش آموزان، از شغل معلمی اخراج شد، امروز ۱۹ اردیبهشت، به منظور شرکت در تجمع معلمان در شهر مشهد از خانه خارج شده و متاسفانه بازداشت شده‌است. لازم به ذکر است که این معلم، طی چند روز گذشته، بارها مورد تهدید قرار گرفته بود. طی اخبار رسیده به شورای هماهنگی، پس از بازداشت خانم عاتکه رجبی نیروهای امنیتی به منزل ایشان رفته‌ و این مکان را مورد تفتیش قرار داده‌اند.

فرهاد صفی خان پور در سنندج بازداشت شد: فرزاد صفی خانپور دبیر جامعەشناسی از فعالین صنفی معلمان سنندج امروز در تجمع اعتراضی معلمان در این شهر توسط پلیس امنیت بازداشت شدە و طی تماسی کە با خانوادە داشتە گفته کە فردا بە دادسرا فرستاده خواهد شد.

گزارش ها و تصاویر تجمعات سراسری معلمان

اردبیل، تجمع سراسری معلمان – ۱۹ اردیبهشت بابل، تجمع سراسری معلمان – ۱۹ اردیبهشت آبدانان، تجمع سراسری معلمان – ۱۹ اردیبهشت

بجنورد، خراسان شمالی، تجع سراسری معلمان – ۱۹ اردیبهشت جلفا، تجمع سراسری معلمان – ۱۹ اردیبهشت

تاکستان قزوین، تجمع سراسری معلمان – ۱۹ اردیبهشت قزوین، تجمع سراسری معلمان – ۱۹ اردیبهشت

بنابر آخرین گزارش ها تجمع معلمان در سنندج مورد حمله ی نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته است.