صبح امروز-شنبه-11بمهن-تعدادی از کارکنان شهرداری تبریز به دلیل عدم اعمال قانون کار و نداشتن بیمه با تجمع مقابل ساختمان مرکزی شهرداری، اعتراض خود را به این موضوع اعلام کردند.

یکی از معترضان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت:پس از تجمع چند روز پیش مقابل شورای شهر تبریز از طرف مسئولان وعده حل مشکل قرارداد کادر مربیان داده شد.

او ادامه داد:این مسئله متاسفانه با گذشت حدودا دو هفته حل نشده و روز پنجشنبه با قراردادی جدید مبنی بر پرداخت 15 روز حق بیمه و حقوق در ماه مواجه شدیم،ما در این اعتراض فقط خواستار پرداخت حق و حقوق قانونی خود هستیم.

در این تجمع معترضان با شعارهایی خواستار رسیدگی به حق و حقوق خود شدند.

خبرگزاری ایلنا نیز پیگیر این مسئله بوده و تاکنون هیچکدام از مسئولان شهرداری تبریز قادر به پاسخگویی نبودند.

https://www.facebook.com/522743159/videos/10158217908013160/