در روزهائی که مردمان ایران با پیامدهای فاجعه بار موج سوم شیوع کرونا دست به گریبانند و رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی هر زمان با تصمیم های نسنجیده و نادرست به ایجاد موج چهارم اپیدمی کمک می کند، به  فرمان علی خامنه ای خرید و واردات واکسن های ساخت آمریکا و انگلیس از  تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹مطابق با ۶ ژانویه ۲۰۲۰ ممنوع اعلام میشود .این تصمیم وقیحانه ولی فقیه نه تنها به معنای عدم دسترسی هر چه سریعتر میلیون‌ها شهروند ایرانی به واکسن های آزمایش  شده و مورد تائید مجامع صلاحیت دار پزشکی جهانی ست، بلکه تجاوزی آشکار و خود سرانه به حق  بی چون و چرای حیات و بهره مندی از یک زندگی سالم انسانی است .

گرچه امروز بنا به تعهدات حقوق بشری در جوامع عرفی هیچ شهروندی نباید براساس هویت، محل سکونت، یا سطح درآمد از دسترسی به مراقبت های بهداشتی و پزشکی محروم بماند، قدرتمندان خودکامه و اقتدارگرا در نظام ولایت فقیهی با اجرای این فرمان، در حالی که خود از بهترین و مدرنترین خدمات پزشکی برخوردارند، مانع حق استفاده شهروندان از اقدام‌های محافظتی و سریع برای مقابله با اپیدمی کووید ۱۹ می شوند. حکومت جمهوری اسلامی بی اعتنائی خود به مبرم‌ترین و حیاتی ترین مسئله‌ مردم ایران را به شکلی فاحش به نمایش می‌گذارد. و این در شرائطی است که در همه کشورهای جهان مسئله واکسیناسیون مردم در راس وظائف حکومتها قرار دارد و تلاش میکنند تا هرروز با رفع موانع، سرعت بیشتری به آن دهند.

بی تردید تعویق و تعلل در پیش خرید و تهیه واکسن های با مجوز نه تنها به قیمت ادامه جان باختن روزانه صدها انسان و ممانعت در بهبود وسلامت شهروندان ایرانی ست بلکه این اهمال کاری مسئولین دولتی در ایران می‌تواند به نوبه خود تبدیل به تهدیدی جدی برای سلامت مردمان منطقه و چه بسا جامعه جهانی شود .

شوربختانه ایران جزء یکی از اولین کشورهائی بود که اپیدمی کرونا درآن ابعاد وسیع پیدا کرد و هزاران نفر را تا کنون به کام مرگ کشیده است . رژیم  جمهوری اسلامی ایران به علت بحران های پیاپی و نا توانائی های مالی،بهداشتی  و مدیریتی به موازات تحریم های گسترده و به ویژه با خصوصی سازی بهداشت ودرمان و رویگردانی در ایجاد پوشش همگانی و کارآمد بیمه درمانی و تامین اجتماعی،  فاقد سیاست‌های لازم برای مقابله با پیشروی ویروس کرونا بود و مردم را در چنگال بحران کرونا و پیامدهای فاجعه بار آن، بیکاری، افزایش  فقر و بحرانهای اجتماعی واقتصادی رو به گسترش تنها گذاشت . به گفته مسئولین امور هم اکنون ایران موج سوم اپیدمی را طی می‌کند .امروز با توجه به گسترش روز افزون پاندمی ، کثرت جمعیت ، گستردگی مبتلایان به ویروس ، تعداد بالای مرگ و میر و احتمال جهش ویروس، الویت تهیه و خرید هر چه سریع تر واکسن به یکی از مبرم ترین نیازهای جامعه تبدیل شده که باید صرفاً بر اساس  نگاه علمی و خردمندانه و بر پایه مصالح و احتیاجات ضروری مردمان ایران  در صدر وظایف روز دولت قرار گیرد .

تعلل در اقدام های فوری به منظور واردات واکسن کافی ولازم برای مقابله با اپیدمی و نجات جان انسانها  و اکتفا به وعده و وعید تهیه واکسن های چینی ، روسی ، هندی، که هنوز مورد تائید مجامع صلاحیت دار پزشکی جهانی قرار نگرفته اند، و با احتمال تولید « واکسن ایرانی » از طریق همکاری متخصصین کوبائی و انتقال مراکز تولید کوبائی به ایران، با توجه به ناکارآمدی دستگاه اجرائی و ندانم کاری مسئولین نظام، حاصلی نخواهد داشت جز ادامه بی مسئولیتی حکومت و بازی  با جان انسانها و از پا درآوردن  روزانه هزاران زن ومرد و کودک ایرانی .

روی دیگر این ممنوعیت، آزاد گذاشتن قاچاق واکسنهای واقعی و تقلبی است. قاچاق واکسن علاوه برآن که بازی با جان مردم است، حاصلی جز  فشار مالی بیشتر به مردم و غارت بیشتر آنان ندارد.

ما تصمیم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و اجرای آن توسط دولت رااقدامی جنایتکارانه علیه حق زندگی وسلامت فرد فرد مردم ایران دانسته و با انزجار عمیق آنرا مردود و محکوم می کنیم .

ما از نهاد های مدنی، سیاسی و اجتماعی دموکراتیک و آزادیخواه به‌خصوص از مقام ها ونهادهای مسئول سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی خواستاریم که با اعمال فشارهای لازم به رژیم جمهوری اسلامی ایران در جهت رفع موانع دسترسی فوری مردم ایران به واکسن، هر چه سریعتر اقدام کنند .

هموطنان عزیز

با این تصمیم خطرناک خامنه ای باید مقابله نمود. در محل کار، در کوچه و خیابان در شبکه های اجتماعی و هر کجا که میتوان بایستی به این تصمیم احمقانه اعتراض کرد. حکومت جمهوری اسلامی، موظف است تا هر چه سریعتر واکسن‌های تایید شده توسط سازمان بهداشت جهانی، را تهیه کرده و در اختیار مراکز بهداشتی برای واکسیناسیون وسیع مردم قرار دهد. این یک خواست ملی است و در زندگی تک تک ما تاثیر دارد.

بهداشت و درمان همگانی کارآمد و رایگان خواست به حق مردمان ایران است

تامین اجتمائی همگانی وبرابر حق مسلم مردمان ایران است

همبستگی برای آزادی و بربرای در ایران

پنجشنبه ۲۳ دیماه ۱۳۹۹ – ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱