به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک؛ بیش از ۲۸۰۰ دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه های مختلف در شهرهای ایران احضار شدند که از این میان نزدیک به ۴۰۰ دانشجو از شهرهای آذربایجان می باشند. بر اساس اعلام خبرنامه امیرکبیر، در مجموع ۲۸۴۳ دانشجو در دانشگاه های مختلف به کمیته انضباطی این دانشگاه ها احضار شدند که به تفکیک دانشگاهها درج شده است. در استان اردبیل مجموعا ۶۷ دانشجو که همگی از دانشگاه محقق اردبیلی هستند، به کمیته انضباطی احضار شدند. در استان آذربایجان شرقی مجموعا ۶۰ دانشجو به کمیته های انضباطی احضار شدند که از این تعداد، ۱۵ دانشجو از دانشگاه تبریز، ۱۲ دانشجو از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ۲۳ دانشجو از دانشگاه صنعتی سهند و۱۰ دانشجو از دانشگاه هنر اسلامی تبریز هستند. در استان قزوین مجموعا ۵۸ دانشجو که همگی از دانشگاه بین المللی خمینی هستند، به کمیته انضباطی احضار شدند. در استان همدان نیز مجموعا ۵۵ دانشجو به کمیته های انضباطی احضار شدند که از این تعداد ۴۷ دانشجو از دانشگاه ملایر و ۸ دانشجو از دانشگاه صنعتی همدان هستند. در استان زنجان مجموعا ۵۰ دانشجوی دانشگاه زنجان و در استان قم نیز مجموعا ۵۰ دانشجوی دانشگاه قم به کمیته های انضباطی احضار شدند. در استان مرکزی نیز ۱۰ دانشجوی دنشگاه اراک به کمیته های انضباطی احضار شدند. این احضارها همزمان با سالگرد شروع اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن مهسا امینی صورت گرفته است.
http://www.arcdh.eu #arcdh Twitter, Telegram & Instagram: @ArcHumanRights https://linktr.ee/archumanrights

Du har sendt