پس از #اعدام ‌های مشهد و زاهدان؛ نگرانی از سرنوشت نامعلوم #جاسم_حیدری در زندان #احواز
جاسم حیدری، زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام، طی هفته گذشته از یکی از سلول‌های انفرادی زندان شیبان احواز خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد. انتقال ناگهانی این زندانی محکوم به اعدام در کنار عدم جواب‌دهی روشن مسئولین و اعدام دست‌کم ۵ نفر با اتهامات سیاسی-امنیتی در زندان‌های مشهد و زاهدان طی روزهای اخیر باعث افزایش نگرانی‌ها در خصوص احتمال اجرای حکم وی شده است.
همچنین، گزارش‌هاى غير رسمى از درون زندان شيبان يا زندان مركزى احواز حاکی از آن است كه جاسم حيدرى زندانى سياسى عرب اعدام شده است.
اما بستگان او می‌گويند با مراجعه به مقامات قضائى و امنيتى به آنها گفته شده كه حكم اعدام او فردا اجرا مى شود.