بر اساس تصمیم کمیته نوبل نروژ، جایزه صلح نوبل برای سال ۲۰۲۳ به خانم نرگس محمدی برای تلاش‌های او در راه دموکراسی، حقوق بشر و مبارزهٔ پیگیر و خستگی‌ناپذیر وی برای دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم ایران اهدا شده است. خانم نرگس محمدی طی دو  دهه گذشته، به ‌دلیل فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری  به بیدادگاه‌های حکومت اسلامی ایران کشیده شده و به اتهامات واهی به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شده است. وی در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، اما زندان هرگز نتوانست صدای این زن شجاع را خاموش کند و وی از هر فرصتی برای اعتراض به این حکومت ددمنش استفاده کرده است.

این جایزه در شرائطی به نرگس محمدی، این زن مبارز، تعلق می‌گیرد که بیش از یک سال از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» می‌گذرد. حکومت ایران با خشونت تمام با این خیزش برخورد کرد و در جریان آن صدها نفر کشته شدند، هزاران نفر مجروح و بسیاری دستگیر و زندانی شدند. ما بر این باوریم که این جایزه، نوید بخش همه کسانی خواهد شد کـه در یک سال گذشته برای آزادی، دمکراسی و برابری  مبارزه کردند و به مبارزه خود ادامه خواهند داد.

«همبستگی فراگیر» دریافت جایزه صلح نوبل را به خانم نرگس محمدی تبریک گفته و آن را موفقیتی برای تمامی ایرانیان آزادی‌خواه، به ویژه زنان می‌داند. بدون شک پیروزی خانم نرگس محمدی شکست مفتضحانه حکومتی عقب مانده است که در تهاجم به حقوق زنان درصدر حکومت های مرتجع جهان قرار دارد.

ما خواهان آزادی این زن مبارز و همه زندانیان سیاسی هستیم.

 

همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ایران

۹ اکتبر ۲۰۲۳  – ١٧ مهرماه ۱۴۰۲