جمعیت حقوق بشر آذربایجان «ارک» –
@ArcHumanRights
جلسه دادگاه تجدیدنظر پرونده جدید پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین روز ۲۲ دیماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار خواهد شد.
پرونده خانم رفیعی پس از تبرئه در مرحله بدوی با اعتراض دادستان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شد. این پرونده به دلیل نامه‌ای که پریسا رفیعی اردیبهشت‌ماه ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، برای وی ایجاد شده است.