نامه سرگشاده نمادین بدنبال نامه سرگشاده ( ۲۹ ژانویه) جمعی از خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای و ترورها در داخل و خارج، همراه با فعالان سیاسی به دادستان کل آلمان فدرال پس از رای دادگاه در بلژیک علیه اسدالله اسدی

 

05.02.2021

برگردان به فارسی ناهید جعفرپور

 

جناب آقای دکتر پتر فرانک دادستان کل آلمان فدرال،

ما بدنبال نامه سرگشاده به تاریخ 29 ژانویه 2021 در مورد پرونده اسدی، اکنون پس از قضاوت دادگاه مجددا به شما مراجعه می کنیم.

این واقعیت که یک دیپلمات به طور همزمان فعالیت های تروریستی انجام می دهد و حملات را سازماندهی می کند و در عین حال با دیگر مأموران و مزدوران تعامل می کند، به وضوح نشانگر شبکه های موجود تروریستی است.

نگرانی ما برای جامعه، پس از صدور حکم، مدارکی است که بدست آمده است. که این مدارک نشان می دهند این شبکه ها نه تنها در آلمان، بلکه در سراسر اروپا وجود دارند و فعال هستند.

ما به عنوان امضاکننده نامه سرگشاده روز جمعه گذشته یعنی 29 ژانویه 2021، که د ر واقع قبل از صدورحکم دادگاه اسدی برای شما ارسال شد، از شما تقاضا داریم و دوباره تأکید می کنیم ، که به نتایج دادگاه بلژیک نگاه کنید، و این گروه از افراد را شناسائی نمائید و اقدامات لازم را برای پیگرد علنی و قانوی آنان انجام دهید

حفظ حقوق بشر و حمایت از افرادی که در اینجا با آرامش زندگی می کنند و برای صلح اجتماعی کار می کنند، یعنی حفظ دموکراسی. مهم است که شما به ما و نگرانی های ما گوش فرا دهید و توجه کنید. زیرا این مسئله به فعالیت های تروریستی رژیم ایران وابسته است که از این فعالیت های تروریستی در پشت صحنه حمایت و آنرا سازماندهی و تأمین مالی می کند.

ما بر این باوریم که چنین شبکه هایی در سراسر جهان ایجاد شده اند. رژیم ایران با همه ابزارها و روش ها تلاش می کند تا از طریق اقدامات تروریستی نفوذ خود را تأیید کند و تا آنجا که ممکن است تروریسم را با استفاده از منابع مالی حفظ و حمایت کند.

حکم دادگاه وشواهد موجود نشان می دهند که رژیم ایران از چه فرصتهایی استفاده می نماید و همواره تلاش می کند از طریق قدرت و نفوذ تروریستی در خاورمیانه بر دیپلماسی اروپا فشار وارد کند و آن را تحت تأثیر قرار دهد. برای دستیابی به این هدف رژیم، افراد، سازمان ها، سفارتخانه ها، کنسولگری ها، شبکه ها و انجمن های متشکل از ایرانیان و سایر ملل فعال هستند.

این حکم به وضوح نشان می دهد که رژیم ایران نفوذ زیادی دارد و اتحادیه اروپا می داند که با چه نوع رژیمی سر و کار دارد. به همین دلیل، مهم است که به نام ملت ایران و منافع مردم ایران، در چارچوب عدالت، چنین افرادی را به دادگاه معرفی کنند. جامعه باید آگاه شود که موضوع فقط یک شخص نیست بلکه یک گروه سازمان یافته تروریستی است.

 

اسدی بعنوان نماینده ایران فعال است و احتمالا از قبل ساختار های متعددی را در اینجا ایجاد کرده است. افرادی مانند اسدی همه جا هستند. زیرا آنها از طریق کنسول گری ها با هم در ارتباطند. بخشی از کارها از طریق این سفارت خانه ها و کنسول گری ها و دیگر موئسسات سازماندهی می شوند ومامورانی پرورش می دهند که در باره هر انسانی که مخالف رژیم است جاسوسی و خبرچینی می کنند. سفر اسدی نشان داد که وی چگونه در سرتاسر اروپا به دستور جمهوری اسلامی فعالیت می کند.

جناب آقای دادستان کل،

دادگاه میکونوس در برلین نشان داده است که دادگستری آلمان مستقل از تأثیرات و مناسبات دیپلماتیک، به نام مردم و عدالت عمل می کند. ما می خواهیم این اسدی اصطلاحا “دیپلمات” را و ساخت و سازهای تروریستی به وجود آورده اش را و همچنین گروهی را که با او در تماس بودند و ساختارهای شبکه ای را که با او ساخته اند را، پیگرد قانونی و علنی گردد. ما از شما می خواهیم که جامعه ایرانیان و افراد آسیب دیده را درک کنید، با این امید که در اسرع وقت محاکمه ای علنی و منصفانه با هر چه بیشتر شواهد قابل اثبات و قابل چشم پوشی انجام شود.

 

با احترام فراوان

از طرف جمع بهروز اسدی

 

i.A. Behrouz Asadi

Demokratische Forum der Iraner C/O Initiativausschuss für Migrationspolitik in RLP

Albert-Schweitzer-Str 113-115