روز دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩ شمسی، ساعت ١٢ ظهر به وقت کوردستان ایران، سپاه تروریستی پاسداران رژیم اسلامی ایران، با استفاده از پهپاد به مقرات نیروی پیشمرگه کوردستان حمله نمود.

در این حمله با استفاده از پهپاد و با راکت مقرات نیروی پیشمرگه هدف قرار گرفته‌اند، در جریان این حمله به یکی از مقرات نیروی پیشمرگه خسارات جدی وارد آمده است.

براساس اطلاعات رسیده، نیروی پیشمرگه کوردستان با خسارت جانی روبرو نبوده و پیشمرگه‌ها در سلامت کامل بوده و تنها به یکی از مقررات نیروی پیشمرگه خسارت مالی وارد آمده است.