خبرهایی نگران کننده از بیمارستان فجر می رسد. حال آرمیتا گراوند رو به وخامت است.

خبرگزاری برنا، وابسته به وزارت ورزش جمهوری اسلامی اعلام کرد که «علیرغم تلاش‌های مستمر کادر پزشکی بیمارستان فجر، علایٔم حیاتی نسبتاً پایدار آرمیتا گراوند طی چند روز گذشته تغییر یافته و تا حدودی به وخامت گرایٔیده است.»