در هفته گذشته شاهد موشک پراکنی و بمباران مناطقی از پاکستان، عراق، سوریه توسط جمهوری اسلامی ایران هستیم، که برای حمله به هر یک از این کشورها بهانه های خود را ابراز کرده است.
عبداللهی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما علیه عملیات تروریستی که علیه نظام انجام شده عکس العمل تلافی جویانه نشان داده ایم.

از آن جمله  پرتاب موشکهای نقطه زن به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ۶ نفر ،  همچنین تعداد کشته ها در حمله به مقر گروه جیش‌العدل در پاکستان به دلیل حرکتهای نظامی در بلوچستان دو کودک گزارش شده است و در حمله به داعش در سوریه به دلیل حرکتهای نظامی انتحاریش در کرمان کشته ای گزارش نشده است.

گذشته از اینکه این دلایل تا چه اندازه واقعیت دارند، مسئله مهم این است که اهداف جمهوری اسلامی ایران از این اعمال تروریستی چیست !؟ بدون اینکه قوانین و نورمهای ملی و جهانی را در نظر بگیرد، مرزهای ملی و حریم کشورها را عبور کند و علیه”مخالفین” خود اقدام کند و “انتقام” بگیرد.

پی گیری این اعمال نظامی جمهوری اسلامی توسط پاکستان و حرکتهای تلافی جویانه آن شرایط سختی را در منطقه رقم خواهد زد.

وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی با توجه به جنبش زن، زندگی، آزادی ومبارزات مردم ایران برای جمهوری، آزادی و دموکراسی در چند سال گذشته نه تنها در داخل با بحران جدی مواجه است و اکثریت بالائی از جامعه هیچگونه همراهی با نظام ندارند، همچنین در سطح جهانی نیز بخصوص بعد از حمایت نظام از حماس و قرار گرفتن در کنار این گرایش سیاسی ـ نظامی، ماهیت ایدئولوژیکش در سطح جهانی منزوی و افشا شده است.
با توجه به این انزوای سیاسی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور وبخصوص نزدیک شدن به انتخابات مجلس در ایران، عملیات نظامی علیه مخالفین شاید تلاشی برای تثبیت قدرت دولتی و مطرح کردن خود باشد.

ما در کنگره ملیتها و همبستگی فراگیر معتقدیم که در شرایط فعلی مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کرده اند و در اندیشه آلترناتیوی برای آینده هستند، که خود نقش تعیین کننده ای در سرنوشتشان داشته باشند و آینده را خود رقم زنند. بر این اساس پافشاری بر حاکمیتی در ایران است، که به جمهور مردم بعنوان پایه سیاست و ضامن آزادی و دموکراسی در کشور تبدیل شود.

 

کنگره ملیتهای ایران فدرال

همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران

(اتحادی از احزاب سراسری و ملیتهای ایران)

جمعه ۲۹ دیماه ۱۴۰۲ /  ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴