دادستانی سوئد پس از جلسه دفاعیه آخر دادگاه حمید نوری، دادیار اسبق قوه قضاییه ایران برای او تقاضای حبس ابد کرد.

حمید نوری متهم به دست داشتن در کشتار و اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.

دادستانی سوئد پس از توضیح کیفرخواست تاکید کرد که حمید نوری حتی پس از تمام شدن جلسات دادگاه باید در زندان بماند چراکه آزادی او خطرناک است.

دادستانی سوئد اتهام‌های این مقام اسبق قضایی ایران را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.

پس از برگزاری ۸۸ جلسه دادگاه که در استکهلم سوئد برگزار شد، دادستانی در جلسه امروز خود گزارشی درباره روند پرونده ارائه کرد.

دادستانی سوئد خلاصه تحقیقات خود را در چند بخش ارائه داد:

  • یک- اثبات اینکه اعدام‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران رخ داده است
  • دو- تشخیص و تایید اسامی اعدام‌شدگان
  • سه- تایید هویت متهم: آیا حمید نوری همان فردی است که همه به او حمید عباسی می‌گویند
  • چهار- حمید نوری در اعدام‌ها مشارکت داشته است
  • پنج -تحلیل حقوقی روند دادگاه
  • شش- مجازات پیشنهادی دادستانی

دادستان در جریان آخرین دفاع خود اعلام کرد حکومت ایران در جریان تحقیقات دادستانی سوئد با آنها همکاری نکرده است.

دادستانی سوئد همچنین گفته دفاعیات حمید نوری در دادگاه در ادامه “خط مشی سیاسی رژیم ایران” است.

دادستانی همچنین گفت حمید نوری “علاقه اش” را برای سرکوب مخالفان نشان داده است. او از سال ۱۳۶۱ برای کار در “دادگاه انقلاب” و “دادستانی” درخواست داده بود.

دادستانی گفت دادگاه از اهمیت بسزایی برخوردار شد و نمایندگان حکومت ایران هم در آن شرکت کردند.

دادستانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که فرمان آیت‌الله خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی مجاهد که اغلب از آن به عنوان فتوا یاد می‌شود، در هر صورت یک “فرمان الزام آور” بود و زمینه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ بوده است. حمید نوری از اساس وجود یک فتوا در این خصوص را زیر سوال برده بود.

دادستان سوئدی همچنین بر اهمیت فایل صوتی دست گذاشت که احمد منتظری منتشر کرده بود که در آن اعضای هیات متصدی اعدام ها مشهور به هیات مرگ با آیت الله منتظری صحبت می‌کنند و قائم مقام وقت رهبر ایران به شدت به اجرای اعدام‌ها انتقاد می‌کند.