بر طبق گزارش خبرگزاری‌های ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فرمایشی حکومت اسلامی قرار است در مهر ماه در هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند.

ابراهیم رئیسی بدنبال فرمان خمینی مبنی بر تصفیه زندان‌ها و کشتن زندانیان سیاسی سرموضع، عضو هیات سه نفره‌ی مرگی بود که می‌بایست به تعیین سرنوشت مرگ و حیات هزاران تن از آنان تصمیم بگیرند. این هیئت طی محاکمات سرپائی و چند دقیقه‌ای و با یکی دو پرسش و پاسخ اززندانیان حکم خود را صادر می‌کرد و ظرف دو ماه در جریان این گونه محاکمات هزاران تن ازشریف‌ترین فرزندان ایران را به جوخه های اعدام سپردند و جنازه هایشان در گورستان‌های بی‌نام نشان دفن شد.

ابراهیم رئیسی خود بارها به مشارکت در این قتل و جنایت اعتراف و افتخار هم کرده است. وی که سرسپرده این نظام استبدادی است، درجریان یک انتخابات فرمایشی  و در ازای خوش‌خدمتی به نظام،  باعبای جلادانه اش بر صندلی ریاست جمهوری حکومت اسلامی نشسته است.

همانگونه که انتظار می‌رفت دوران ریاست جمهوری وی با تشدید سرکوب و اختناق آغاز شد و ظرف یک سالی که از ریاست وی می‌گذرد، دستگیری و زندان و بگیرو به بند بیشتر  شده و بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی دستگیر و به اتهامات واهی راهی زندان شده اند. مبارزات   زنان ، کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه با شدت و خشونت بسیار سرکوب می‌شود و دستگیری‌ها وسیعا ادامه دارد.

جنایت‌ها و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و سابقه ابراهیم رئیسی جلاد بر کسی پوشیده نیست و کنشگران سیاسی و فعالان حقوق بشر تا کنون بارها درمجامع بین‌المللی و بویژه سازمان عفو بین‌الملل به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، کشتار زندانیان سیاسی و احکام بیدادگاههای حکومت اسلامی اعتراض کرده‌اند.

ما سه ائتلاف سیاسی، حضور جلاد اوین و عضو هیئت مرگ سه نفره در سال ۱۳۶۷و هیئت همراه وی در سازمان ملل را توهینی آشکار به همه انسان‌های شیفته آزادی و رهائی و برابری و در مغایرت عیان با میثاق‌های مصوب این سازمان می‌دانیم.جای این جلاد نه در صحن سازمان ملل که در پشت میله های زندان است.

ما از همه  آزادیخواهان دعوت می‌کنیم تا در کارزار اعتراض به سفر رئیس جمهور جلاد حکومت اسلامی به سازمان ملل وسیعا شرکت کنند و از هیچ اقدامی برای نشان دادن چهره کریه این جنایتکاران کوتاهی نکنند.

ما همراه با خانواده‌های خاوران و همه قربانیان خشونتهای حکومت اسلامی، خواهان محاکمه رئیسی و تمامی کسانی هستیم که از فردای استقرار حکومت اسلامی تا به امروز مرتکب جنایت های بیشمار، سرکوب، بازداشت، تجاوز، شکنجه، ترور در داخل و خارج کشور، به گلوله بستن معترضان در خیابانها و قتل و اعدام  دهها هزار نفر در ایران شده اند، میباشیم. تا فرا رسیدن آن روز ما به سهم خود می‌کوشیم تا پژواک فریادهای برحق دادخواهی باشیم.

 

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۲۶ شهريور ۱۴۰۱ – ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲