دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه (آی‌سی‌جی) رسیدگی به پرونده‌ای را آغاز کرده است که در آن آلمان متهم شده با حمایت از اسرائیل به نسل‌کشی کمک کرده است.

در این پرونده تاریخی، نیکاراگوئه به عنوانی شاکی، آلمان را متهم کرده است که از طریق ارسال تجهیزات نظامی به اسرائیل و قطع کمک مالی به آژانس کمک‌رسانی سازمان ملل کنوانسیون نسل‌کشی را نقض کرده است.

آلمان این اتهامات را رد می‌کند و قرار است روز سه‌شنبه دفاعیات خود را به دیوان دادگستری بین‌المللی ارائه کند.

بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد، مصوب سال ۱۹۴۸، تلاش عمدی برای نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه بر اساس ملیت، قومیت،‌ نژاد یا مذهب، نسل‌کشی محسوب می‌شود.

نیکاراگوئه حالا از دیوان دادگستری بین‌المللی، عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل خواسته است که فروش تسلیحات آلمانی به اسرائیل را متوقف کند.