جنبش چپ ایران امروز یکی دیگر از یاران و کادرهای قدیمی خود را از دست داده است. هدایت عزیز پس از سالها مقابله با سرطان، امروز چهارشنبه در لندن درگذشت.
رفیق هدایت زندانی سیاسی دوره شاه و از خانواده جانباختگان دهه شصت در رژیم اسلامی است. برادر او عنایت که یکی از فعالین سازمان راه کارگر بود در دهه شصت اعدام شد.
رفیق هدایت دو بار در رژیم پهلوی دستگیر شد یکبار به خاطر شرکت در مراسم و تظاهرات اعتراضی مربوط به مرگ جهان پهلوان تختی و بار دیگر در سال 47 در ارتباط با یک گروه چپ موسوم به “گروه فلسطین” . که در بیدادگاه رژیم شاه به هفت سال زندان محکوم شد. او پس از انقلاب ناکام بهمن جزو اعضای اولیه بنیانگذار سازمان راه کارگر در تیر ماه 58 بود که این ارتباط تشکیلاتی تا اواسط دهه نود میلادی در خارج کشور ادامه داشت. او سپس به همراه شماری دیگر از فعالین چپ و دمکرات آذربایجانی تشکلی بنام “جنبش فدرال دمکرات آذربایجان” را تشکیل داد اما چند سال پیش از آن جدا شد. او هنگام مرگ علیرغم اینکه رابطه نزدیکی با هر دو بخش راه کارگر داشت سعی میکرد در نوشته ها و مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی، به عنوان یک کنشگر مستقل سوسیالیست نظرات و تحلیل های خود را مطرح کند.
ما ضمن تاسف بسیار بابت از دست دادن رفیق هدایت، همدردی عمیق خود را با همسر عزیزش ناهید ناظمی ( که او نیز از زندانیان سیاسی دوره شاه است) و پسر گرامی اش یاشار و کلیه بستگان و دوستان و همرزمان اش ابراز میداریم .
یاد عزیزش گرامی و راهش پایدار باد