خبر کوتاه و تکان دهنده بود. روز جمعه ٢٥ شهریور سال گذشته، ژینا( مهسا) امینی دختر جوان کُرد پس از آن که روز چهارشنبه ٢٢  شهریور توسط گشت ارشاد بازداشت و مورد ضرب و جرح ماموران وحشی این ارگان سرکوب رژیم قرار گرفت، در بیمارستان کسری درگذشت.

خبر قتل مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد به سرعت در سراسر ایران پخش شد و جنبش انقلابی که در اعتراض به قتل ژینا (مهسا) امینی از کردستان آغاز گشته بود، به سرعت در سراسر ایران گسترش یافت و علی‌رغم سرکوب شدید، همچنان ادامه دارد. زنان دلیر و شجاع، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان و ملیت‌های متنوع ایران، فارس، ترک، بلوچ، کرد، عرب و …، در نبردی نابرابر،  با شعار محوری و همه گیر “زن، زندگی آزادی”، “حکومت اسلامی نمی خواهیم”، “مرگ بر دیکتاتور”، استبداد حاکم را در تمامیت وجود ننگین و ضد بشری‌اش، به چالش طلبیدند.

اگر چه آن خیزش اولیه افت کرده است ولی در اشکال متنوع دیگری ادامه دارد. اعتصابات کارگران همچنان ادامه دارد، تظاهرات و اعتراضات بازنشستگان ابعاد وسیعتری یافته است، زنان در مقابل تلاش حکومت برای بازگرداندن حجاب اجباری به شدت مقاومت میکنند و تب یک خیزش بزرگ اجتماعی دیگری زیر پوست شهر احساس می‌شود.

هم از این رو است که در آستانه سالروز 25 شهریور، حکومت سرکوبگر و ضد بشری اسلامی، از وحشت به خیابان آمدن مردم و تکرار کابوس روزهای خیزش انقلابی پائیز گذشته، فضای جامعه را با دستگیری‌های وسیع زنان، جوانان، معلمان، کارگران و فعالین سیاسی -اجتماعی به شدت امنیتی کرده و تلاش می‌کند تا با ایجاد رعب و وحشت از حضور مردم در این روز و برگزاری حرکت‌های اعتراضی به این مناسبت جلوگیری کند.

علی‌رغم تمامی این سرکوبها و خشونتهای وحشیانه و غیر انسانی، جنبش آزادی‌خواهانه، حق و برابری طلبانه زنان ومردان ایران، همچنان ادامه دارد.

ما، دو ائتلاف سياسی “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران” و “کنگره مليتهای ايران فدرال” ضمن پشتیبانی از حرکت‌های اعتراضی مردم در داخل و خارج کشور، کارگران و زحمتکشان، معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان، کارمندان و کسبه  و…همه  مردم ایران را دعوت می‌کنیم تا با شرکت و پشتیبانی از تظاهرات روز 25 شهریور در سراسر ايران، نه فقط یکپارچگی این ملت در مقابل حکومت اسلامی را به نمایش گذاریم، بلکه راه رهائی از این بختک شوم  و رسیدن به آزادی و دمکراسی و برابری را کوتاه کنیم.

 

کنگره مليتهای ايران فدرال

همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران

شهريور ماه ١٤٠٢ – اگوست ٢٠٢٣