خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یونس قلی زاده کیاریقی و ابراهیم آسمانی ایرانق، فعالین ترک (ازآذربایجان)، در روز چهارشنبه پنجم مهرماه، توسط شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یونس قلی زاده کیاریقی و ابراهیم آسمانی ایرانق، تعیین شد.

بر اساس احضاریه ای که توسط شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز صادر و به آقایان قلی زاده کیاریقی و آسمانی ایرانق ابلاغ شده است، از این شهروندان خواسته شده تا در روز چهارشنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۲، جهت دفاع از اتهامات “تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی” در شعبه مذکور حاضر شوند.

یونس قلی زاده کیاریقی و ابراهیم آسمانی ایرانق، فعالین ترک ، پیشتر به همراه چند تن دیگر در تاریخ بیست و پنجم تیرماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و سپس به زندان این شهر منتقل شدند.

آقای قلی زاده کیاریقی نهایتا در تاریخ بیست و هشتم تیرماه و آقای آسمانی ایرانق در تاریخ پنجم مرداد از زندان تبریز آزاد شدند.

شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در تاریخ  بیست و چهارم تیرماه ۱۴۰۲، قرار جلب به دادرسی برای یونس قلی زاده کیاریقی و ابراهیم آسمانی ایرانق را صادر کرد.

همزمان برای چهارده متهم دیگر این پرونده به نام های وحید مختاری، مهسا پورداداش، عباس بخت آور، جلال انتظاری اسفنجانی، محمد محصلی، حمید پورولی، جلال دهقانی، علی رضا بکوک، علیرضا مقصودی، مهدی میری، حسین علیمحمدی گاوگانی، علیرضا فتح وندالانق، علیرضا مقصودی و مهدیه پور عباس، قرار منع تعقیب توسط شعبه مذکور صادر شد.

یونس قلی زاده و ابراهیم آسمانی، پیش از این نیز به واسطه قعالیت های خود سابقه بازداشت، محکومیت و برخوردهای قضایی را داشته اند.