شنبه 4 مای سمینار “آذربایجان و روند شکلگیری دموکراسی پایدار” در دانشگاه هومبولت شهر برلین با موفقیت برگزار شد.

این سمینار با خوش آمد گویی خانم دکتر سیمین صبری به شرکت کنندگان سمینار آغاز شد و سپس خانم صبری پیش از آغاز به سخن از شرکت کنندگان سمینار خواست تا برای ادای احترام به جانباختگان راه آزادی، عدالت و برابری در سراسر ایران یک دقیقه سکوت ایستاده برگزار گردد. بعد از ادای احترام , وی سخنان خود را در بخش افتتاحیه این سمینار با بیان ضرورت آغاز چنین سمینارهایی که میتوانند در کشور کثیرالمله مان دغدغه های مناطق مختلف کشور را با تمرکز به شرایط ویژه سیاسی و اجتمایی و ژئوپولیتیکی همان منطقه به دست گیرد توضیح داد. ایشان همچنین حتا نفس اعلام وجود چنین سمیناری را با واکنش های ایجاد شده در بین انحصار طلبان مرکزگرا و انکار کنندگان تنوع در بافت سیاسی – اجتمایی کشور را که با ایجاد شوهای تلوزیونی گوناگون پیش آمده را به فال نیک گرفت و آن را حتا یکی از اهداف این سمینار نامید. او توضیح داد که چنین سمینارهایی که به منطقه محدودی از کشور متمرکز میشوند نه تنها ” تفرقه افکنانه” و ” تجزیه طلبانه” نیست بلکه با برسی چرایی روند متفاوت امراشتراک توده ها در خیزشهای اجتمایی اخیر از منطقه ای به منطقه ای دیگر میتوان به چاره جویی هایی مختص همان منطقه دست یافت.  از طرف دیگر ایجاد فرصتی ازهر نظرحتا در مخالفت با تشکیل سمینار به هر بهانه ای و این که آیا گروهی کلا حق دارند به عنوان فعالان حرکتی در همان منطقه سمیناری در مورد همان منطقه داشته باشند یا نه , و اگرحق دارند این حق را از چه کسی و یا چه ارگانی باید دریافت کنند نیز امری نیک محسوب میشود . این دو جناح به روشنی فقدان آشنایی با آزادی تشکل , قلم , بیان و همزیستی در پرتو فضایی دموکراتیک را همین امروز تحت لوای اپوزیسیون که گویا در پی ایجاد کشوری آزاد و دموکراتیک است را به ما نشان میدهد. این که افرادی یا گروه های در مناطق گوناگون بخواهند حرکات ملی دموکراتیک ان مناطق را به نام خود مصادره کرده خود را صاحب ان بنامند , یا افرادی کلا وجود گوناگونی در بافت مناطق مختلف را انکار کنند که مبادا مملکت ” تجزیه ” شود خود نیز دلیل نبود تجربه تحزب در کشوری است که نزدیک یک قرن با استبداد و حکمرانی فردی چه در قالب شاه و چه در قالب شیخ اداره شده است.
متن کامل سخنان سیمین صبری در دست ادیت و پخش میباشد.

بعد از خانوم صبری آقای علیرضا اردبیلی به نوبه خود در همین بخش افتتاحیه و آغازین سمینار توضیح مبسوطی ا ارائه کردند. ایشان از جمله ضمن تاکید به این که ملت‌ها بر دو نوع‌اند: آنهایی که هنگام مواجهه با یک معضل، باهم صحبت می‌‌‌کنند و آنهایی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند با هم صحبت بکنند , گفتند : “اگر بخواهم شش مورد از معضلات عاجل و راه‌حل‌های آن را ردیف کنم، بر اساس اطلاعات امروزین‌ایم، این موارد را انتخاب خواهم کرد:

۱. معضل رژیم جمهوری اسلامی که راه حل آن دموکراسی است.

۲. معضل ورشکستگی زیست محیطی که راه حل آن کنترل جمعیت، سازماندهی تولید و اقتصاد پایدار با آب کم است.

۳. معضل عدم توسعه که راه حل آن توسعه پایدار متکی به اقتصاد دانش بنیان قادر به رقابت در جهان است.
۴. معضل تبعیض در همه اشکال آن (علیه زنان، اقلیتهای اتنیکی، اقلیت‌های دینی و مذهبی، مناطق حاشیه کشور و …) که راه حل آن رفع همه اشکال تبعیض و تلاش برای جبران مافات است.
۵. معضل تحمیل شیوه زندگی که راه حل آن قبول و اعمال سیاست سکولاریستی، آزادی شیوه بودن و زندگی شهروندان از قید سنت، محافظه‌کاری و احکام شرع است.
۶. معضل پندار خودبرتربینانه نسبت به همسایگان و باور به نظریه‌ توطئه و طلبکاری از جهان و همسایه و همدیگر که راه حل آن دید مثبت به همسایگان و “قدرت‌های بزرگ جهانی” است.
…حتی مابین شاگردان چند کلاس مدرسه هم فرمت گفتگو نمی‌تواند “گفتگوی همه با همه” به معنی عددی “همه” باشد. در ضمن، با توجه به تفاوت مواضع و سلایق شخصی، هر کسی هم با هر کسی نمی‌تواند وارد یک گفتگوی سازنده بشود. با عزیمت از این دو محدودیت، به این نتیجه ناگزیر می‌‌‌رسیم که نمایندگانی (نه همه عددی) که قادر به گفتگو و رسیدن به یک نتیجه مرضی الطرفین هستند، می‌‌‌توانند وارد گفتگو شوند”.
ویدئو سخنرانی و متن کامل سخنان علیرضا اردبیلی در دست ادیت و پخش میباشد . اما متن نوشتاری در سایت تریبون منتشر شده است.
علاوه بر سخنرانان حضوری و اینترنتی از طریق پلاتفرم زوم , از فعالان شناخته شده در داخل کشور آقای ییلماز مهرعلی بیلی هم نوشته ای را در رابطه با موضوع سمینار به خانوم سیمین صبری فرستاده وخواهان پیوستن به سمینار شده بودند. این متن با ترجمه فارسی آن قرائت شد. متن ترکی یا اصلی این نوشته به پیوست در همینجا با لینک مخصوص آمده است .(1)

متن فارسی نوشته ییلماز مهرعلی‌بیگلو  :

ضروریات امروز برای دموکراسی پایدار دموکراسی یا حاکمیت مردم، علی رغم تمام معایبش ارجح ترین اندیشه سیاسی دنیای کنونی است. در دموکراسی، حق حاکمیت از آن مردم است. اما در دنیای سیاست، قدرت تعیین کننده حق می باشد. با این نگاه، دموکراسی در بطن خود این فکر را هم دارد که، قدرت از آن مردم است. دموکراسی واقعی صلح را نیز به همراه دارد. اگر منازعات سیاسی برای به دست آوردن قدرت هست، در دموکراسی های واقعی این نوع جنگها معنایی ندارد. به این دلیل که انسانها برای چیزی می جنگند که احتمال بدست آوردن آن را می دهند. اگر دذ دموکراسی قدرت از آن ملت است، انسانها و گروه ها چرا باید برای چیزی بجنگند که امکان بدست آوردن آن را نمی دهند. اگر چنین است پس چرا حکومت های اقتدارگرا به وجود می آیند و چطور می توانند بر قدرت مردم چیره شوند؟ چرا بعد از اینکه انقلاب هایی با نیروی مردم به وقوع می پیوندند، سیستم هایی ظهور می کنند که قدرت مردم و همچنین حق حاکمیت مردم را نادیده می گیرند؟ حتی سیستم هایی هم هستند که با نام دموکراسی ایجاد شده اند، پایدار نمی مانند و یا فقط اسما دموکراتیک می مانند. جواب این سؤالات می تواند، به نوعی جواب سؤال اصلی یعنی “ضروریات کنونی دموکراسی پایدار” را نیز به همراه داشته باشد. به نظر من برای برپایی و همچنین پایداری دموکراسی وجود همزمان دو عامل اوبجکتیو و سابجکتیو ضروری است. عامل اول, اعتقاد به دموکراسی و ترویج و نهادینه شدن این گفتمان است. اگر در بین گفتمان های یک جنبش اجتماعی-سیاسی دموکراسی جایی نداشته باشد، تولد یک سیستم دموکراتیک از آن جنبش غیر ممکن است. یعنی قبل از هر چیز، دموکراسی باید به عنوان یک ارزش اساسی در بین نخبگان و طرفداران جنبش رواج داشته باشد. البته دموکراسی ترویج شده، باید دموکراسی واقعی باشد؛ دموکراسی به عنوان اندیشه ای که به برابری سیاسی همه انسانها فارغ از تعلق مذهبی-دینی، جنسیت و ملیت آنها قائل باشد. اگر زمانی که از برابری سیاسی افراد سخن به میان می آید، فقط مردها مد نظر باشد و برای زنان حقوقی برابر با مردان در نظر گرفته نشود، اگر برای افراد از ملیت های مختلف و یا مذاهب و دین های مختلف حق حاکمیت برابری قائل نشود، نمی توان مدعی دموکراسی واقعی شد. اگر نمی خواهیم به برتری حقوقی مردان نسبت به زنان خدشه وارد شود، اگر نمی خواهیم به برتری سیاسی-قانونی صد ساله یک ملت نسبت به ملتهای دیگر خللی وارد نشود، اگر می خواهیم برتری حقوقی یک دین یا مذهب نسبت به رقبای خود را همچنان نگه داریم، معنی اش این است که ما به دموکراسی معتقد نیستیم. این بدان معناست که ما دموکراسی را می خواهیم به شرطی که رئیس جمهور باید مرد و شیعه باشد، زبان رسمی کشور همچنان باید فارسی باشد. اگر کمی بیشتر قابل فهم تر بگوییم، دموکراسی را می خواهیم، حق رأی را می خواهیم به شرطی که فلانی را حتما باید به عنوان شاه یا رئیس جمهور انتخاب کنید. این نوع تعبیر از دموکراسی ممکن است، برای ناراضیان از رژیم فعلی در بین ملت حاکم ایران خوشایند باشد، اما باید بدانند که این نگاه دموکراتیک نیست. مهم نیست که با این نگاه به چه ملتی ظلم می شود، مظلوم آینده قطعا باز هم عموم مردم خواهند بود. اگر تفکرتان دموکراتیک نیست، نمی توانید دموکراسی برقرار کنید. البته این مسئله مختص ملت حاکم ایران نیست و برای ملت آذربایجان به ویژه جنبش ملی آذربایجان جنوبی نیز صادق است. اگر امروز به اسم منافع ملی، به غیر خودی ها حقوق برابر قائل نباشیم، نمی توان به دموکراتیک بودن سیستم آینده امیدوار بود. این هم با ماهیت حرکت ملی آذربایجان در تضاد می باشد. چرا که به عنوان یک جنبش مدرن، برپایی دموکراسی و حاکمیت مردم از اصول پایه ای آن می باشد. برای برپایی دموکراسی و پایداری آن، دموکراسی نباید تنها به عنوان ابزاری برای ضربه زدن به حاکمیت کنونی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید خود دموکراسی هدف باشد. از عوامل سابجکتیو مؤثر در برپایی و پایداری دموکراسی، اعتقاد مردم به قدرت خود و حق حاکمیتشان می باشد. اگر مردم حاکمیت را حق خود بدانند و به قدرت خود باور داشته باشند، هیچ شخص، گروه، ملت دیگر و یا کشور دیگری نمی تواند به ملت مورد نظر اعمال حاکمیت کند. هیچ ایدئولوژی و قدرت فیزیکی نمی تواند ملت مذکور را تابع سیستم غیرعادلانه و قوانین غیردموکراتیک نماید. دومین عامل مؤثر در پایداری دموکراسی، وجود مطبوعات آزاد، رسانه های عمومی آزاد و تحزب می باشد که به عنوان عوامل اوبجکتیو شناخته می شوند. امروزه وجود شبکه های اجتماعی مجازی، حاکمیت های تک صدایی را به گوشه رینگ برده است. اما در رژیم های اقتدارگرایی همچون رژیم ایران، ممانعت از تشکیل و فعالیت احزاب به عنوان مانعی در شکل گیری سیستم دموکراتیک آینده عمل می کند. وضعیت امروز از یک طرف با سرکوب تشکلات آشکار، محرک تشکیل سازمان های مخفی می باشد. تشکیلات های مخفی نیز با هدف رعایت امنیت، رفته رفته از دموکراسی درون سازمانی چشم پوشی می کنند که خود به نوعی رویکرد ها و سیاست های غیر دموکراتیک درون سازمانی را منطقی می نماید. یعنی به جای رفتارهای دموکراتیک، به نام منافع تشکیلات رفتارهای غیردموکراتیک نهادینه شده و عادی جلوه می کند. این نیز برای سیستم دموکراتیک آینده مانع بزرگی محسوب می شود. برای عبور از این مانع، تشکیل سازمان های علنی علی رغم هزینه های آن باید در دستور کار قرار گرفته و مبارزه مدنی ادامه داشته باشد. ضعیف بودن تشکلات، مشکل دیگری را هم به همراه دارد. در میدان بودن سلبریتی ها و استفاده ابزاری جریانات سیاسی از این سلبریتی ها، تهدید مهمی برای آینده است. چرا که در این حالت به جای احزاب و سازمان ها، اشخاص تعیین کننده می شوند. این نیز منتج به پوپولیزم می شود نه دموکراسی. برای همین باید بدانیم که فرصت طلبی از سلبریتی ها برای دستیابی به اهداف میانی، به نوعی در دستیابی به اهداف بلندمدت نقض غرض می باشد. به عنوان سخن آخر باید بگویم که، برای دستیابی به دموکراسی پایدار، باید خود دموکراسی هدف باشد. در این مسیر نیز باید نه از تهدید ناسیونالیست های افراطی دروغین ترسید و نه برای دستبابی به اهداف کوتاه مدت متوسل به اوپورتونیسم شده و ارزشهای دموکراتیک را زیر پا گذاشت.

در لیست سخنرانان نامهای بلند آشنای بیشتری به چشم میخورد. از میان زنان، خانم ها شیرین عبادی برنده جایزه صلح  نوبل، ژاله تبریزی، سیمین صبری، اومای رادمهر، نگار گلکار، صحرا حکاکپور و از میان مردن آقایان حسن شریعتمدری، رضا مریدی، ضیاء صدر، حسن افراز، محمد حسین یحیایی، علیرضا اردبیلی، امید اقدم، یونس شاملی سخنرانان پنل های سمینار را تشکیل میدادند.

شرکت کنندگان سمینار “آذربایجان و روند دموکراسی پایدار” را به دلایل امنیتی تنها دعوت شدگان تشکیل میدادند، اما سمینار بصورت مستقیم از طریق، شبکه های اجتماعی اینستاگرام، زوم و رادیو هارای بطور کامل و زنده پوشش داده شد. 

اغلب سخنرانیها درباره روند دمکراسی و بویژه موضوع توسعه پایدار در مناسبات مرکز و پیرامون و بالعکس آن دور میزد. برای نمونه تمرکز سخنرانی آقای حسن شریعتمداری بر مدار گونهء های ناسیونالیسم تباری و مدنی دور زد و خوانشی مدرن از ناسیونالیسم مدنی بود که در نهایت ماهیتی سازنده دارد و ضمن تاکید به حقوق خلق های تحت ستم در پیرامون به همبستگی تمامی مردم در تغییرات سیاسی را مورد تاکید قرار می داد.  

شایان ذکر است که سخنرانی تمامی سخنرانان در سمینار که توسط خود سمینار فیلم برداری شده است به تدریج در مدیای “فعالان جامعه مدنی آذربایجان” و سایتهای اینترنتی گروههای شرکت کننده در آن منتشر خواهد گردید.


1.قالارلؽ دئموْکراسؽنؽن بۇگۆنکۆ گرکلری دئموْکراسی، خالق حاکیمییتی، بۆتۆن چاتمازلؽقلارؽنا باخمایاراق بۇگۆنکۆ دۆنیادا ان چوْخ بَینیلن سیاسی دۆشۆنجه‌دیر. دئموْکراسیده حاکیمییت حاقؽ، خالقؽندؽر. آنجاق سیاست دۆنیاسؽندا، حاقؽ قۆدرت تعیین ائدیر. بئله باخؽلدؽقدا، دئموْکراسینین ایچینده باشقا بیر فیکیر‌ده وار: قۆدرت خالقدادؽر. گئرچک بیر دئموْکراسی، همده اؤز ایچینده بارؽش دا بسله‌مکده‌دیر. سیاسی ساواشلار سیاسی گۆجۆ اله کئچیرمک اۆچۆندۆرسه‌، گئرچک دئموْکراسیده بۇ ساواشلار آنلامسؽزدؽر. اوْنا گؤره کی، اینسانلار منیمسه‌یه بیله‌جکلری بیر وارلؽق اۆچۆن ساواشارلار.اَیر دئموْکراسیده قۆدرت خالقؽندلر، اوْ زامان اینسانلار و قۇرۇپلار نه‌دن اؤزلرینین اوْلمایاجاغؽ بیر قودرت اۆچۆن ساواشمالیدیرلار؟ بئله‌دیرسه، نه‌دن اوْتوْریتئر دؤلتلر یارانؽر و نئجه اوْلۇر دا خالقؽن گۆجۆنه غالیب گه‌له بیلیرلر؟ نه‌دن خالقلارؽن گۆجۆ ایله یارانان بیر سؽرا اینقیلابلاردان سوْنرا، خالق گۆجۆنۆ و خالقؽن حاکیمییت حاقؽنؽ سایمازدان گلن سیاسی سیستئملر قۇرۇلۇر؟ حتی دئموْکراسی آدی ایله قۇرۇلان سیستئملرین بیر سؽراسؽ قالارلؽ اوْلمۇر و یا حتی آددا دئموْکراسی اوْلۇر، گئرچکده یوْخ. بۇ سوْرۇلارؽن جاوابؽ، بلکه اساس سۇال اوْلان “قالارلؽ دئموْکراسینین بۇگۆنکۆ گرکلری” سوْرۇسۇنا دا اؤزلۆیۆنده جاواب داشؽیا بیلر. منجه‌، دئموْکراسینین یارانؽب و قالارلؽ اوْلماسؽ اۆچۆن ایکی اساس عامیل یعنی اوْبجکتیو و سۇبجئکتیو عامیل یاناشؽ اوْلمالؽدؽر. بیرینجیسی، دئموْکراسییه اینانج و بۇ سؤیله‌مین یایقؽنلؽغی و کؤک سالماسؽدؽر.اَیر بیر سیاسی-اجتماعی حرکتین سؤیله‌م لری ایچینده دئموْکراسی یئرلشمه‌ییبسه‌، اوْ حرکتین بیر دئموْکراتیک سیستئم دوْغۇراجاغؽ ایمکانسؽزدؽر. یعنی هر ندن اؤنجه دئموْکراسی بیر دَیر اوْلاراق، اوْ حرکتین سئچکینلری و هاوادارلارؽ آراسؽندا یایقؽنلاشمالؽدؽر. بۇ هم‌ده گئرچک دئموْکراسی اوْلمالؽدؽر. اینسانلارؽن سیاسی برابرلیینه دینیندن، جینسییؽتین‌دن و میللییتیندن آسؽلؽ اوْلمایاراق اینانان بیر دئموْکراسی.اَیر اینسانلارؽن سیاسی برابرلیگی دئدیکده‌، یالنؽز ارککلر نظرده تۇتۇلۇرسا،اَیر اوْ دئموْکراسیده قادؽنلار کیشیلرله براب حقۇقا مالیک سایؽلمؽرلارسا،اَیر آیرؽ-آیرؽ دیلدن،میللییتدن و یا دین‌دن اوْلان اینسانلارا برابر حاکیمییت حاقؽ تانؽنمؽرسا دئمه‌لی گئرچک دئموْکراسؽ سؤز قوْنۇسۇ دئییل.اَیر یۆز ایللردن قالان ارککلرین اۆستۆنلۆیۆنه توْخۇنماق ایسته‌میریکسه‌،اَیر یۆز ایلدن بری بیر میلتین باشقا میلتلره اوْلان اۆستۆنلۆیۆنه دَیمک ایسته‌میریکسه‌،اَیر بیر دین و مذهبی حاکیم قوْنۇمدا ساخلاماق ایستَییریکسه‌، دئمه‌لی دئموْکراسییه اینانج یوْخدۇر. بۇنۇن معناسی بۇدۇر کی، بیز دئموْکراسی ایستَییریک بیر شرطله کی پرئزیدئنت حتمن گرک ارکک اوْلا، شیعه اوْلا، اؤلکه‌نین رسمی دیلی حتمن گرک فارسی قالا. بیر آز داها آنلاشؽلؽر دئسه ک، دئموْکراسی ایستَییریک، سس وئرمک حاقؽ تانؽیرؽق بیر شرطله کی فیلان کسی شاه سئچه‌سیز. بئله ناقص دئموْکراسی اوْلابیلر ایرانداکی حاکیم میلتین بۇگۆنکۆ رئژیمدن ناراضؽ اوْلانلارا خوْش گلسین، آنجاق اوْنۇ بیلمه‌لیدیرلر کی، بۇ باخؽش دئموْکراتیک باخؽش دئییل. اؤنملی دئییل، بۇ باخؽشلا بۇ گۆن کیمه ظۆلم اوْلۇر، گلجَیین مظلۆمۇ یئنه‌ده عۇمۇم خالق اوْلاجاق. دۆشۆنجه‌نیز دئموْکراتیک دئییلسه‌، دئموْکراسی یارادا بیلمه‌زسیز. البته بۇ مسئله تکجه بۇگۆن ایراندا حاکیم میلت اوْلان فارسلار اۆچۆن دئییل، آذربایجان تۆرکلری اؤزللیکله گۆنئی آذربایجان میللی حرکتی اۆچۆن کئچرلیدیر ده. میللی منفعت لر آدؽ آلتؽندا،اَیر بۇگۆن اؤزۆمۆزدن اوْلمایانلارا برابر حاق تانؽمؽرساق، گله‌جک یاراداجاغیمیز سیستئمین دئموْکراتیک اوْلاجاغؽنا اۆمۆد بسله‌مک اوْلماز. بۇدا میللی حرکتیمیزین ماهیتینه قارشؽدؽر. نییه کی موْدئرن بیر حرکت اوْلاراق، اساس ایلکه‌لریمیزدن بیری میلت حاکیمییتی و دئموْکراسینین یارانماسؽدؽر. دئموْکراسینؽن یارانماسی و قالارلؽ اوْلماسؽ اۆچۆن، بۇ دَیر بۇگۆنکۆ حاکیمییتی وۇراجاق بیر آراج یوْخ، آماج اوْلمالؽدؽر. دئموْکراسینین یارانؽب قالارلؽ اوْلماسؽندا، سۇبجئکتیو عامیللردن بیری ده، خالقؽن اؤز گۆجۆنه و حاکیمییت حاقؽنا اینانماسؽدؽر. خالق حاکیمییتی اؤز حاقؽ بیلرسه و اؤز گۆجۆنه اینانارسا، اوْنا هئچ کس، هئچ قۇرۇپ و هئچ بیر باشقا میلت و اؤلکه حؤکم ائده بیلمز. هئچ بیر ایدئوْلوْژی و یا فیزیکی گۆج اوْ خالقؽ، بیر شخصه و یا عدالتسیز سیستئمه و غیر دئموْکراتیک قانۇنلارا باش اَیدیره بیلمه‌ز. دئموْکراسینین قالارلؽ اوْلماسؽندا ایکینجی عامیل اوبجئکتیو عامیلدیر. آزاد مطبوعات، آزاد ایله‌تیشیم مئدییالاری و پارتییالاشماق دیر. بۇگۆن سوْسیال شبکه‌لرین یایقؽنلاشماسؽ، تک سسلی حاکیمییتلری بۇجاغا سؽغؽشدؽرؽب، آنجاق ایران کیمی اوْتوْریتئر رئژیم لرده پارتیالارؽن یارانماسؽنا ایجازه وئریلممه‌سی گله‌جک دئموْکراتیک سیستئم اۆچۆن بیر مانع کیمی عمل ائدبیلر. بۇگۆنکۆ دۇرۇم بیر یاندان آچؽق تشکیلاتلارؽن باسدؽریلیب، گیزلین تشکیلاتلارؽن یارانماسؽنا موْتیواسییوْن یارادؽر. گیزلی تشکیلات ایسه گۆونلیک آماجؽ ایله گئت گئده تشکیلات ایچی دئموْکراسییه گؤز یۇممالؽ اوْلۇر. بۇدا غیر دئموْکراتیک تۇتۇملاری منطیقلی و عاغیللؽ بیر تۇتۇم اوْلاراق یئرینه سالؽر. یعنی دئموْکراتیک داورانؽش یئرینه، تشکیلات منفعتی آدؽنا غیر دئموْکراتیک داورانؽشلار کؤک سالؽر، منیمسه نیر و عادی لشیر. بۇ ایسه گله‌جک دئموْکراتیک سیستئمین یاراناجاغؽنا ان بؤیۆک انگل اوْلابیلر. آچؽق تشکیلاتلارؽن یارانماسؽ نقدر هزینَه یه مال اوْلۇرسا، یارانمالؽ و مدنی مۇباریزه استراتئژی سینه دایاناراق مۇباریزه سۆرمه‌لیدیر. تشکیلاتلارؽن گۆجلۆ اوْلماماسؽ باشقا بیر سوْرۇنۇ دا اوْرتایا آتماقدادؽر. سئلئبریتی لرین میداندا اولماسی و سیاسی جرَیانلارؽن بۇ سئلئبریتی لردن ابزار اوْلاراق قۇللانمالارؽ گلجه‌یه تهلۆکه‌دیر. نییه کی، سیستئم لر، پارتیالار یوْخ شخصلر تعیین ائدیجی اوْلۇرلار. بۇدا دئموْکراسی یوْخ، پوْپۇلیزمه گتیریب چؽخارار. اوْنۇن اۆچۆن ده، بیلمه‌لی‌ییک کی بۇگۆنکۆ آرا هدفه چاتماق اۆچۆن اوْپورتوْنیزمه قاپؽلماق، اۇزاق استراتئژیک هدف اوْلان دئموْکراسی اۆچۆن، هدفی پوْزماقدؽر. سوْن اوْلاراق دئمه لییم، قالارلؽ دئموْکراسی اۆچۆن بۇگۆن دئموْکراسینی بیر هدف و دَیر اوْلاراق منیمسمه لی‌ییک، بۇ یؤنده ایسه نه فانات و یالانچؽ آشؽرؽ میلتچیلیک هده لریندن قوْرخمالؽ، نه‌ده کیچیک و اوْرتا سۆرلی هدفلر اۆچۆن اوْپوْرتوْنیزمه قاپؽلمالؽیؽق. دوشونجه سینه گوره عزل اولموش وکیل ییلماز مهرعلی بیلی