اخبار مربوط به احتمال گران شدن بنزین در ایران موجب ایجاد صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت در سراسر ایران شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، در روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد، شلوغی در برابر جایگاه‌های سوخت در شماری از خیابان‌ها تا نخستین ساعات صبح روز سه‌شنبه، نشان داد که «شایعات گرانی بنزین بر افکار عمومی تاثیرات خود را گذاشته است».

جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته، گفته بود که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش بنزین ندارد و از مردم خواست که به این شایعات توجهی نکنند.

در حالیکه در روزهای اخیر، شماری از مسئولان جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر، بارها در مصاحبه با رسانه‌ها تلاش کردند تا به مردم درباره عدم گران شدن بهای بنزین اطمینان بدهند، اما گزارش‌های رسانه‌های داخلی مبنی بر صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت در ایران نشانگر عدم اطمینان شهروندان به این اظهارات است.

همشهری آنلاین، در گزارشی ضمن تایید مشاهدات مبنی بر «تاثیر شایعات بر افکار عمومی»، در عین حال، نوشته است: «خرابی و قطعی کارتخوان‌های سامانه هوشمند سوخت یکی از علت صف‌های طولانی ایجاد شده در جایگاه‌ها عنوان شده است».