امروز یکشنبه ۳۰ آبان جمع زیادی از شهروندان ساکن شهرکرد و دیگر شهرهای استان چهارمحال و بختیاری، در اعتراض به بی آبی و عدم مدیریت منابع آبی، دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع مردم در اعتراض به کمبود آب و خشک شدن چشمه‌ها بر اثر احداث تونل های انتقال آب مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری شکل گرفته است.

مردم معترض با راهپیمایی در شهر کرد در میدان شهرداری تجمع و به دادن شعارهایی از جمله ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما

پرداختند.

این گروه از معترضین، چهارراه اصلی شهرکرد در محدوده ساختمان استانداری چهارمحال و بختیاری را مسدود کردند.

تجمع مردم چهارمحال و بختیاری، پس از اعتراضات گسترده مردم اصفهان برگزار شده است.

در اصفهان تجمع و تحصن شبانه کشاورزان در کنار حمایت مردم اصفهان شب گذشته نیز با وجود نیروهای سرکوب در اطراف محل بعد از تجمع گسترده روز جمعه مردم ادامه داشت.