مذاکرات تدوین قانون اساسی جدید در طول هفته در ژنو در جریان بود

بعد از گذشت یک هفته از مذاکرات برای تدوین قانون اساسی سوریه، گائیر پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از شکست این مذاکرات خبر داد و وضعیت آن را “ناامیدکننده” توصیف کرد.

این مذاکرات براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت برگزار شد که در سال ۲۰۱۵، سازمان ملل را موظف کرد تا در تدوین قانون اساسی جدید سوریه، ابتکار عمل را به دست بگیرد.

سازمان ملل با اتکا به این قطعنامه اعلام کرد که “کمیته قانون اساسی سوریه” را با حضور ۱۵۰ نفر تشکیل خواهد داد. ۵۰ نفر از اعضای این کمیته از سوی حکومت بشار اسد، ۵۰ نفر از سوی مخالفان و ۵۰ نفر نیز از سوی جامعه مدنی این کشور انتخاب می‌شوند.

همزمان یک گروه ۴۵ نفره (۱۵ نفر از میان نمایندگان حکومت، ۱۵ نفر از میان نمایندگان مخالفان و ۱۵ نفر از میان نمایندگان جامعه مدنی) موظف هستند که پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تهیه کنند. این متن در نهایت باید به تصویب ۱۵۰ عضو “کمیته قانون اساسی” برسد.

دور جدید مذاکرات گروه ۴۵ نفره نگارش پیش‌نویس قانون اساسی، از ابتدای هفته جاری در ژنو آغاز شد.

این جلسات دو رئیس دارد که به طور مشترک آن را اداره می‌کنند. یکی از دو نفر از سوی حکومت بشار اسد و دیگری از سوی مخالفان انتخاب شده است.