فعال ملی مدنی 42 ساله ای که عمده فعالیت هایش توزیع کتابهای تورکی و ایجاد کتابخانه در روستاهای آذربایجان بود.او بیش از 6 ماه است که در زندان محبوس است.

نام وی «علیرضا فرشی» است، فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف؛ متولد دیزج یکان کندی مرند و ساکن تهران.

آقای فرشی بیش از 16 سال است که فعالیتهای ملی و مدنی را آغاز نموده است. وی نویسنده نیز می باشد بارها سابقه بازداشت دارد و به دلیل فعالیت هایش از تدریس در دانشگاه منع شد.

مهندس فرشی به علت شرکت در مراسم «روز جهانی زبان مادری» در سال ۱۳۹۲ به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

در زمان دستگیری بعلت عدم ارائه حکم، مامورین با مقاومت آقای فرشی مواجه شدند و با ضرب و شتم شدید او را بازداشت کردند.

مهندس فرشی 6 ماه پیش به زندان اوین و بعد از دو ماه به زندان فشافویه تهران منتقل شد.

وضع زندان فشافویه فاجعه‌بار است و اصل تفکیک جرایم در این زندان رعایت نشده. فضا برای زندانیان کم و آب زندان در نیمی از شبانه‌روز قطع می شود. امکانات پزشکی و اقلام دارویی به شدت کم است.

مهندس علیرضا فرشی با وجود ویروس کرونا به مرخصی نیامده است. صدای ما بود، صدایش باشیم…