فریقای جنوبی اخیرا شکایتی را علیه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در غزه در دیوان کیفری بین‌الملل ارسال کرده است. اسرائیل و آمریکا هر گونه سخن از نسل کشی در غزه را رد می کنند اما آفریقای جنوبی در پرونده ۸۴ صفحه‌ای می‌گوید «اقدامات اسرائیل ویژگی‌های نسل‌کشی را دارد چون با هدف نابود کردن بخش عظیمی از فلسطینیان در غزه انجام می‌شود.»

در این پرونده استدلال شده است که اقدامات مصداق نسل‌کشی، شامل کشتار فلسطینی‌ها، ایجاد آسیب‌های جدی روحی و جسمی، و همین طور ایجاد عمدی شرایطی می‌شود که هدف از آن «نابودی فیزیکی آنها به عنوان یک گروه» است. آفریقای جنوبی می‌گوید اظهارات مقام‌های اسرائیلی هم وجود و هم قصد و نیت «نسل‌کشی» را نشان می‌دهد.

بیش از ۱۰۰۰ جنبش مردمی، احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و سایر سازمان ها با انتشار فراخوانی از دولت های کشورهای سراسر جهان می خواهند که از اقدام  آفریقای جنوبی بر علیه نسل کشی اسرائیل حمایت کنند.

در این فراخوان آمده است:

ما سازمان های امضاکننده زیر، آفریقای جنوبی را به دلیل درخواستش از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)  با استناد به کنوانسیون نسل‌کشی علیه اسرائیل تحسین می‌کنیم.

ما اکنون از سایر کشورها می‌خواهیم که با رجوع فوری به دیوان بین المللی دادگستری، که دادگاه جهانی نیز نامیده می شود، این شکایت قوی و مستدل را تقویت کنند.
به درستی بسیاری از کشورها وحشت خود را از اقدامات نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اسرائیل علیه فلسطینیان ابراز کرده اند. نیروهای اشغالگر اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیمارستان ها، اقامتگاه ها، مراکز پناهندگان سازمان ملل، مدارس، عبادتگاه ها و راه های فرار را بمباران کرده و ده ها هزار فلسطینی را کشته و زخمی کرده اند. بیش از نیمی از کشته شدگان زن و کودک هستند. رهبران اسرائیل قصد وقیحانه نسل کشی را با آواره کردن دائمی و کامل فلسطینی ها از سرزمینشان را اعلام کرده اند.

حق با آفریقای جنوبی است که طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی ادعا می کند که اقدامات اسرائیل “نسل کشی محسوب می شود زیرا اقدامات آنها با نیت خاصی … برای نابودی فلسطینیان در غزه به عنوان بخشی از یک … طرح گسترده تری بر علیه گروه ملی، نژادی و قومی فلسطینی انجام می گیرد”.

بنابراین طرف های ذیصلاح کنوانسیون نسل کشی مجبور و موظفند برای جلوگیری از نسل کشی اقدام به عمل بیاورند.  این اقدام باید فوری باشد.  تحویل و سپردن “اعلامیه مداخله” به دادگاه بین المللی دادگستری که در حمایت از پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل تنظیم شده است،  یکی از راه هایی می باشد که به کمک آن بتوان اطمینان حاصل کرد تمام اقدامات نسل کشی متوقف شده و مسئولین آن پاسخگو خواهند شد.

کشتار، مجروح کردن،  آسیب‌ دیدگی و آوارگی تعداد زیادی از فلسطینی‌ها توسط اسرائیل و محرومیت از آب، غذا،  دارو و سوخت برای مردمی که مورد اشغال قرار گرفته اند،  نمایانگر معیارهایی از جنایت نسل‌کشی هستند.

اگر اکثریت کشورهای جهان خواستار آتش‌بس شوند، اما نتوانند برای پیگرد قانونی اسرائیل فشار بیاورند، چه چیزی اسرائیل را از پاکسازی قومی فلسطینی‌ها باز می‌دارد؟

بنابراین،  چه چیزی می تواند مانع از تکرار یک چنین عمل وحشتناکی به این بزرگی توسط کشورهای دیگر شود؟

ما از دولت‌های ملی می‌خواهیم که فوراً یک “اعلامیه مداخله” در حمایت از پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری ارائه کنند تا کشتار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین متوقف شود.

اسامی احزاب، سازمان ها، نهادهای کارگری و شخصیت های امضا کننده فراخوان از جمله در این سایت ( انترناسیونال مترقیمنتشر شده است

بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۸، تلاش عمدی برای نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه بر اساس ملیت، قومیت،‌ نژاد یا مذهب آن نسل‌کشی محسوب می‌شود و شامل این موارد است (1):

 • کشتن اعضای گروه
 • ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضایگروه
 • تحمیل عمدی شرایط زندگی که در آن نابودکردن فیزیکی در نظر گرفته شده است
 • اعمال تدابیری با قصد جلوگیری از تولددر داخل گروه
 • انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروهی دیگر
 • ترجمه ی گزارش: سعید مقیسه 

 

 1.  Article II
  In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with
  intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as
  such:
  (a) Killing members of the group;
  (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
  (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its
  physical destruction in whole or in part;
  (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
  (e) Forcibly transferring children of the group to another group.

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf