گروه «جوانان محلات تهران» که از جمله فراخوان دهندگان برای اعتراضات روز شنبه ی گذشته بود، در بیانیه جدید خود از تمامی مردم ایران خواسته است که در حمایت از مردم سنندج، کارگران عسلویه و مردم زاهدان، روز چهارشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۱۲ ظهر به میدان بیایند و به اعتراضات خود ادامه دهند.