روز پنجشبنە ١٤ جولای ٢٠٢٢ میلادی برابر با ٢٣ تیر ١٤٠١ خورشیدی، رئیس دادگاه حمید نوری (عباسی) ، حکم حبس ابد برای حمید نوری (عباسی) را اعلام کردند.

حمید نوری کە در زندانهای اوین و گوهردشت با نام مستعار، حمید عباسی، شناختە میشد، یکی از مهره های مهم رژیم جمهوری اسلامی ایران در آن دو زندان بود. او با سمت نگهبانی در زندان اوین بە استخدام دستگاە سرکوب و خفقان رژیم در آمد. ولی در طول سالهایی کە در درون زندان، برای تحکیم پایەهای قدرت استبداد، زندانیان سیاسی و دگراندیشان را شکنجە کردە بود، زمانی دستیار اسداللە لاجوردی جلاد معروف در اوین و پس از آن معاون دادیار جلاد محمد مقیسە (ناصریان در زندان گوهردشت) و بعدن بە دادیاری رسیدە بود.

حمید نوری (عباسی) در کشتارهای دستجمعی زندانیان سیاسی در ماههای تابستان و پاییز، ١٣٦٧ (١٩٨٨) کە توسط “هیئت مرگ” انجام گرفت؛ جزو یکی از فعالترین افراد برای قتل بیشتر مجاهدین، چپ‌ها و دیگران و شلاق زنی با اشتیاق بە کف پای زندانیان چپ، برای وادار کردن آنان برای نمازخواندن اجباری بود.

حمید نوری (عباسی) حدود ٣ سال پیش در ٩ نوامبر سال ٢٠١٨ در فرودگاە آرلاندای استکهلم، توسط پلیس با دستور دادستانی سوئد، با توجە بە “اصل صلاحیت قضایی بین‌الملی” بە جرم، “جنایات جنگی” و “قتل عمد” دستگیر شد.

در ٩٢ جلسەای کە در مدت ٩ ماە برگزار شد، ١٢ کارشناس، روانشناس، استادان دانشگاە و وکلای بین‌المللی هم از جنایت قتل‌عام جمعی بطور عموم و علی‌الخصوص سال ١٩٨٨ در ایران وهم اکنون جمھوری اسلامی حاکم، سخن گفتند. حمید نوری (عباسی) با بودن دو وکیل مدافع، چند روز در دو یا سە بار در زمان جلسات دادگاه، بەعنوان “حق متهم”، اجازە دفاع داشت. او فاجعە کشتار جمعی سال ٦٧ را انکار میکرد، اما با افتخار از”جبهەی جنگ کردستان و شرکت فعال در آن و سرکوب کردها، فعالان حزب دموکرات و سازمان کوملە و سپاە رزگاری”، در سالهای ٥٩ تا ٦١ سخن گفت. و…

 

هم‌میهنان گرامی!

انتظار داریم حمید نوری (عباسی) از سوی دولت (قوەی مجریە) مورد “سات و سودای بازرگانی” و یا “مصلحت امنیت”  قرار نگیرد؛ و همانند طرح ضد انسانی و مغایر حقوق بین‌المللی دولت بلژیک کە برای فرستادن دیپلمات – تروریست اسداڵلە اسدی ، کە بە جرم بمب گذاری در گردهمایی “ایران آزاد” سازمان مجاهدین در پاریس، در ١ ژوئیە ٢٠١٨ بازداشت، محاکمە و بعد از دادگاە استیناف بە ٢٠ سال زندان و سە همدستش نسیمە نعامی  و امیر سعدونی ١٨ سال و مهرداد عارفانی ١٧ سال محکوم شدەاند، برای گذراندن حکم بە ایران برگرداندە شوند، کە نە تنها بە زندان نمیروند، بلکە با حلقە گل “اُلیگارش‌های اسلامی و شکنجەگران زندانها و مقامات فاسد” رژیم جمھوری اسلامی در ایران استقبال میشوند!؟

مبادله مزدورانی که برای تخریب و کشتن و اعمال خشونت به کشورهای اروپائی اعزام شده اند با انسانهای بیگناهی که به دلایل غیر سیاسی به ایران مسافرت کرده و در ایران به گروگان گرفته شده اند، به هیچ وجه عادلانه نیست.

تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک در واقع نادیده گرفتن پیامدهایی است که می تواند در پی این تصمیم صورت گیرد. از فردای تصویب این لایحه در بلژیک این کشور و دیگرکشورهای اروپائی می توانند صحنه یکه تازی مزدوران رژیم و ترور مخالفان سیاسی جمھوری اسلامی قرار گیرند و شرایط نا امنی را برای این کشورها و برای اپوزیسیون فراهم آورند۔ گذشته از این چنین تصمیمهایی برخوردی غیر جدی با جمهوری اسلامی و غیرعادلانه درمقایسه با زندانیان و برخوردھای غیر قابل سنجش آنها در زندانهای جمهوری اسلامی و اروپاست.

ما ضمن مخالفت با چنین مصوبه هایی در کشورهای پیشرفته اروپائی، پیامدهای آنرا برای مردم این کشورها خطرناک ارزیابی می کنیم .

ما امیدواریم، با مبارزات پیگیر و عزم راسخ جنبشهای، زنان، کارگران، بازنشستگان، مال باختگان، بیکاران، فقرا، ملیت‌های تحت ستم و… رژیم مافیایی با بیش از ٤٠ سال جور و جنایت و فساد را با اتحاد همگانی در داخل و خارج از ایران و همچنین ائتلاف احزاب و سازمانهای مبازر در اپوزیسیون، براندازیم و طرحی نو دراندازیم.

 

پیروز باد مبارزات پرامید مردمان ایران برای برپائی یک جمهوری دموکراتیک فدرال

 

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

يکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ – ۲۴ ژوييه ۲۰۲۲