ایران وایر – گزارش‌ها و ویدئوهای منتشره خبر از بستن درهای دانشگاه صنعتی شریف تهران و محصور کردن دانشجویان معترض در دانشگاه توسط نیروهای امنیتی می‌دهند.

کانال تلگرانی «توییتر دانشگاه تهرانی‌ها» خبر از حضور گسترده لباس شخصی‌ها در اطراف دانشگاه تهران داد که با ساچمه و گلوله‌های پلاستیکی به دانشجویان تیر‌اندازی کردند. این کانال هم‌چنین خبر از دستگیری ۱۰۰ دانشجو و استاد دانشگاه شریف داده است.

بر اساس گزارش‌ها در این درگیری‌ها دانشجو و اساتید دانشگاه شریف مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. به گفته شاهدان عینی از یک طرف سمت دانشجویان تیراندازی می‌شده و از پشت گاز اشک‌اور به سمت آنها پرتاب می‌شده است.

همچنین تصاویری منتشر شده که در پارکینگ دانشگاه شریف درگیری شدیدی میان دانشجویان و نیروهای امنیتی لباس شخصی‌ها شکل گرفته است.