جمعه پانزده اردیبهشت، خیابان های شهر زاهدان بار دیگر شاهد حضور انبوه مردمی بود که ماه هاست بدون وقفه برای آزادی و تحقق مطالبات خود علیه حکومت می جنگند. شعارها و پلاکاردهای امروز تظاهرات زاهدان، همچنان از تزلزل ناپذیری مردم این شهر علیه دیکتاتوری و حکومت مستبد و خون ریز خامنه ای خبر می داد و جنبه ی صریح و آشکار ضدحکومتی خود را به نمایش گذاشت. شعارهای مردم متوجه ی راس دستگاه استبداد علی خامنه ای بود. «مرگ بر خامنه ای»، «خامنه ای حیا کن، مملکت رو رها کن»، «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی»، «می کشم، می کشم، آن که برادرم کشت»، «برادر شهیدم، خونت رو پس می گیرم»، «مرگ بر جمهوری اعدامی» و «آزادی زندانی سیاسی» از جمله شعارها و نوشته های امروز پلاکاردهای معترضین بود.

در روزهای اخیر حکومت دست به انتقام بی رحمانه ای علیه مردم بلوچ زده و بر اساس گزارش های منتشر شده دست کم ۲۲ بلوچ را از روز ۹ اردیبهشت در ۹ زندان کشور اعدام کرده است.

ادامه ی اعتراضات در زاهدان – جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

اعدام دست کم ۲۲ شهروند بلوچ ظرف پنج روز در ۹ زندان مختلف کشور

به گزارش حال وش از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، تا ۱۴ اردیبهشت۱۴۰۲، در طی پنج روز دستکم ۲۲ شهروند بلوچ که ۱۷ نفر آنان با اتهام (مواد مخدر) و پنج تن دیگر با اتهام (قتل) مواجه بوده اند در ۹ زندان کشور اعدام شده اند. در بین اعدامیان دو زن نیز وجود داشته اند.
اظهارات اکثر نزدیکان این زندانیان حکایت از آن دارد که پروسه قضایی و روند دادرسی قانونی در پرونده های این افراد به صورت عادلانه و شفاف طی نشده و تحت فشار اعترافات اجباری قرار گرفته و نواقص و ابهاماتی در پرونده ها وجود داشته است که دستگاه قضایی توجهی به این موارد نداشته و با وجود این ابهامات حکم اعدام برای آنان صادر و اجرا شده است.
همزمان با اعتراضات سراسری در کشور اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ‌ افزایش چشمگیری داشته است بطوری که از ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ دست کم ۱۲۶شهروند بلوچ در زندانهای مختلف کشور اعدام شده اند که این آمار تعداد افراد احراز هویت شده است که فعالان این حجم گسترده از اعدام شهروندان را به نوعی انتقام و تلافی جویانه حکومت از اقلیت تحت ستم بلوچ تلقی میکنند.