مردم مبارز کردستان و ایران

کنشگران، اساتید، دانشجویان، زنان مبارز
یک روز [بعد] از انتشار بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی رژیم مبنی بر محارب خواندن مردم معترض و آزادیخواه ایران، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در بیاناتی ضمن تایید این بیانیه نسبت به اعدام شماری از معترضان دستگیر شده اعلام موافقت کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای زنان و مردان آزادیخواه را که در اعتراضات اخیر دستگیر و در زندان بسر می برند به عنوان دشمن امنیت کشور معرفی کرده و با اعدام آنها موافقت کرد.
این نوع بیانات و اظهارات نمایندگان و مسئولین رژیم در محارب خواندن آزادیخواهان ایران که نشان از استیصال سردمداران جمهوری اسلامی دارد، در حالی است که اعتراضات و تظاهرات خیابانی در کردستان و اکثر نقاط ایران هشتمین هفته خود را سپری میکند و علیرغم سرکوب وحشیانه توسط نیروهای رژیم، شمار معترضان هر روز بیشتر شده و سرنگونی دیکتاتوری جمهوری اسلامی به یک خواست عمومی تبدیل گشته است.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس و اظهارات رئیس قوه قضاییه رژیم را به شدت محکوم کرده و از همه اقشار مردم کردستان و ایران درخواست دارد در اعتراضات و تظاهرات خیابانی و به هر شکل ممکن این به اصطلاح نمایندگان مجلس و مسئولین رژیم را رسوا و محکوم نمایند.
بیانیه نمایندگان مجلس و بدنبال آن اظهارات غلام حسین اژه‌ای حاکی از احتمال به اجرا درآوردن نقشه شومی دیگر علیه مردم مبارز کردستان و ایران و بخصوص دستگیرشدگان این جنبش نوین و زندانیان سیاسی میباشد. بدین جهت از همه جریانات و سازمانهای سیاسی کردستان و ایران میخواهیم ضمن محکوم نمودن این ایرادات مسئولان رژیم، در افشای این سیاست پلید کوشا باشند.
از تمامی مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشر درخواست داریم جهت آزادی همه زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان جنبش نوین، فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی افزایش داده و در قبال سرکوب و کشتار بیرحمانه مردم آزادیخواه سکوت ننمایند.
زنده باد جنبش حق طلبانه مردم کردستان و ایران
سرنگون باد دیکتاتوری جمهوری اسلامی
زن، زندگی، آزادی
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
۱۶ آبانماه ۱۴۰۱ – ۷ نوامبر ۲۰۲۲