مردم بلوچستان از جمله در شهرهای زاهدان و خاش برای بیستمین جمعه ی متوالی در مخالفت با حکومت اسلامی و با شعارهایی علیه دیکتاتوری و خامنه ای به خیابان ها آمدند. این اعتراضات یک روز بعد از اعتراض مجدد در تهران و شهرهای مختلف علیه حکومت اسلامی نشان می دهد که خیزش سراسری مردم ایران برخلاف تلقینات حکومتی همچنان زنده است و ادامه دارد.

در گالیکش بلوچ ها و ترکمن ها به دلیل ممانعت ازامامت مولانا گرگیج دوباره تظاهرات برگزار کردند.

تظاهرات در زاهدان با شعارهای مردمی علیه دیکتاتوری، خامنه ای، سپاه پاسداران و بسیج همراه بود. ده ها پلاکارد و شعار در دست مردم خواست های آن ها را نشان می داد. از جمله این نوشته ها می توان به این ها اشاره کرد:

«زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «کرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری»، «از پشت پنحره و گوشی انقلاب نمیشه، بزرگراه انقلاب از خیابان می گذرد»؛ «روز جهانی مادری را به همه محرومان از آموزش زبان مادری تسلیت می گوییم»؛ «رژیم به دختران بلوچ تجاوز می کند، یک مرگ از این صد مرگ بهتر است»، «ما بلوچیم، ملتی بزرگ که می جنگد برای آزادی»،؛

معترضان در تظاهرات امروز خود به دیدار تعداد معدودی از ریش سفیدان و معتمدین بلوچ در مراسم حکومتی و دیدار با نماینده خامنه ای با شعار «ما جوانان انقلابی خیانت و معامله خوانین را زیر نظر داریم». رصد بلوچستان نوشته است این شعار در عین حال متوجه ی یکی از خان زاده هایی است که با رضا پهلوی بیعت کرده است.

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه امروز تاکید کرد که راه حل برون رفت از بحران کنونی در ایران این است که «تابع اکثریت باشیم و ببینیم که ملت امروز چه نظامی می‌خواهند، چه سیستمی می‌خواهند.»

او «همه پرسی» و احترام به رای اکثریت مردم را بهترین راه برون رفت از وضع موجود دانست و تاکید کرد که «حاکم را مردم انتخاب میکنند.» او گفت که بخش بزرگی از ملت و حاکمیت و نظام با هم اختلاف دارند و راه حل فقط مراجعه به رای اکثریت مردم است. او گفت که ۴۴ سال است نظام جمهوری اسلامی در ایران برقرار است و همیشه فقط یک برداشت و قرائت از دین ارائه شده است. آقای عبدالحمید گفت که قرائت او از دین متفاوت است و در برداشت او از اسلام «اعدام وجود ندارد و اعتراف اجباری مردود است و هیچ جایی ندارد.»

او تاکید کرد که در برداشتش از اسلام برابری زن و مرد و همه اقوام وجود دارد و گفت که اصل برای او انسانیت است و هیچ زندانی سیاسی حتی یکساعت در زندان نخواهد بود. آقای عبدالحمید خواستار این شد که دستکم «یکسال» به این برداشت ‌او از دین عمل شود. امام جمعه اهل سنت زاهدان «آزادی زندانیان را قدمی مثبت» ارزیابی کرد و خواهان آزادی بقیه زندانیان شد. او گفت: «منتقدان را آزاد کنید و با آنها به صحبت بنشینید.»

آقای عبدالحمید امروز در ابتدای سخنرانی پیش از نماز خود درباره «مصوبه جنجالی «مولدسازی» یا به زبان ساده فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر آن» ابراز نگرانی کرد.