حضور محترم سرکار خانم دکتر کوفلر

در ادامه نامه سرگشاده ما در مورد نقض حقوق بشر در ایران، که همواره در حال وقوع است، متأسفانه ابعاد آن آنچنان گسترده شده است که نگرانی ما را صد چندان نموده است. این وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران می تواند از سوی رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک سیاست بازدارنده در برابر هرگونه صدای آزادی و دموکراسی تعبیر شود.

افزون بر این، دستور کار کنونی رژیم دستگیری، شکنجه یا حتی اعدام زندانیان سیاسی است. با کمال تاسف میبینیم که اعدام ها تقریباً هر روزه در سرتاسر ایران انجام می پذیرند.

این وضعیت تکان دهنده است. در حال حاضر یکی ازحقوقدانان مشهور و فعال حقوق بشر ایران، خانم نسرین ستوده که مدتهاست در زندان بسر میبرد، از ۱۱ اوت سال ۲۰۲۰ در زندان دست به اعتصاب غذا زده است و با وجود اینکه همزمان با هر وسیله ممکن تحت فشار های روحی و جسمی قرار می گیرد، اما تصمیم گرفته است که با اعتصاب غذایش در مورد دستگیری زندانیان سیاسی و نیز همچنین برای محافظت از آنها به دلیل بیماری همه گیر ویروس کرونا، هرچه بیشتر مبارزه كند.

او قبلاً در زندان وزن خود را از دست داده است ولی با این وجود هنوز به اعتصاب غذا ادامه می دهد زیرا نگران زندانیان دیگر است. برخی از زندانیان در جریان بحران کرونا به این بیماری آلوده و مبتلا شده اند و مسئولین زندانها به افراد بیمار به عمد كمك نمی كنند.

مسئولین رژیم به جای شنیدن اعتراضات او، دختر ۱۹ ساله وی را برای بازجویی به زندان اوین احضار کرده و از وی خواسته اند تا شهادت دهد. اما خوشبختانه وی با کفالت موقتا آزاد گردید. رژیم ایران با این سیاست می خواهد خانواده نسرین ستوده را تحت فشار قرار دهد و از این طریق اعتصاب غذای وی را بشکند و در عین حال با ایجاد ترس موفق گردد مقاومت و اعتراضات زندانیان سیاسی را مهار کند.

در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی که در زندانهای مختلف ایران بسر می برند، با درخواست های خانم ستوده برای آزادی همه زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی نموده اند.

لذا ما صمیمانه از شما می خواهیم که این امر را پیگیری نمایید. ما واقعاً امیدواریم که دولت آلمان و اتحادیه اروپا در مقابل دولت ایران با چهره ای متفاوت تر از گذشته روبرو شوند.

ما از شما درخواست می کنیم که برای آزادی همه زندانیان سیاسی ایران حرکت کنید و به طور گسترده تلاش نمایید تا رژیم ایران دیگرهیچ انسان بی گناهی را اعدام نکند. مطابق جمله معروف ” نه به اعدام! “.

آزادی زندانیان سیاسی و پایان اعدام ها باید اولین گامها در جهت دیپلماسی با ایران باشد. “حقوق بشر قابل تقسیم نیست”.

مردم ایران بخاطر این رژیم توتالیتر بسیار نگران و در رنجند و پرسش اینجاست که چه مدت می توانند این وضعیت را تحمل کنند. زیرا در اینجا به هیچ وجه نمی توان از یک دولت مشروع صحبت نمود.

ما از شما و دولت فدرال می خواهیم که از همه امکانات ممکن استفاده کنید تا اطمینان حاصل شود و یا بهتر بگوئیم تضمین شود که برای حمایت و بهبود وضعیت مردم و همچنین آزادی زندانیان سیاسی اقدام میشود.

سرکار خانم دکتر کوفلر

لطفا با وزیر امور خارجه، آقای Maas تماس بگیرید. ما صمیمانه از شما می خواهیم که در ادامه “دیالوگ انتقادی” راجع به اوضاع غالب درایران گفتگو و خدشه دار شدن حقوق بشر در ایران را تأیید نمایید. چنین دیالوگ هایی دررابطه با این رژیم توتالیتر به هیچ وجه ارتباطی با اراده و خیرخواهی برای مردم ایران ندارد.

با احترام فراوان

از سوی فوروم دموکراتیک ایرانیان آلمان/ماینز

بهروز اسدی

i.A. Behrouz Asadi

Demokratische Forum der Iraner C/O Initiativausschuss für Migrationspolitik in RLP

Albert-Schweitzer-Str 113-115

55128 Mainz

Kopie: Auswärtiges Amt, Parteien, Presse