خانم ندا النشف معاون کمیساریای عالی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد

تاریخ: ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴

خانم ندا النشف عزیز ,

ما از سفر آتی شما به ایران برای ارزیابی وضعیت مجازات اعدام و انجام تحقیقات در مورد حقوق زنان مطلع شده ایم. درک ما این است که رژیم جمهوری اسلامی ممکن است تلاش کند تا سناریوهای مهندسی شده ای را برای پنهان کردن تخلفات خود ارائه دهد و ظاهری از عادی بودن را به تصویر بکشد.

ماه های اخیر شاهد افزایش قابل توجهی در اعدام ها بوده است و تنها در ماه دسامبر ۹۵ نفر اعدام شده اند. همزمان، فشارها علیه جنبش حقوق زنان، به ویژه در مواجهه با جان باختگان بیگناه به دلیل دفاع از یک حق اساسی – آزادی انتخاب عدم استفاده از حجاب اجباری، تشدید شده است. رژیم اسلامی سابقه استفاده از تاکتیک های فریب و پنهان کاری برای پوشاندن این گونه ظلم ها را دارد. با توجه به رویکرد حساب شده رژیم، توصیه می شود احتیاط کرده و تسلیم پیش شرط ها یا برنامه های سازماندهی شده آنها نشوید.

در حالی که ممکن است در استان های مختلف اعدام صورت گیرد، اما مرکز اصلی اعدام همچنان زندان قزل حصار در نزدیکی تهران است. بازدید مستقیم از این مرکز، همراه با گفتگو با زندانیان، درک شما را از زندگی و شرایط آنها بسیار افزایش می دهد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که شدت خشونت رژیم به ویژه در مناطق محروم و دارای تبعیض اقتصادی مانند بلوچستان، کردستان، لرستان، الاهواز (خوزستان) و آذربایجان بالاست. بنابراین، بازدید از این مناطق برای به دست آوردن درک جامع از چالش های پیش روی مردم محلی، به ویژه در مورد اجرای مجازات اعدام و اعمال خشونت آمیز ضروری است.

در طول یک سال و نیم گذشته، جنبش زن، زندگی، آزادی با سرکوب وحشیانه رژیم، به ویژه در قبال افراد جوان، مواجه شده است. ما از شما می خواهیم در سفر خود به ایران در برابر تکنیک های فریبنده و سناریوهای ساختگی هوشیار باشید. اهمیت گزارش شما در مورد ایران، هم از نظر تأثیرگذاری بر تحولات جاری در داخل کشور و هم از لحاظ رصد دقیق شما از اوضاع، قابل اغراق نیست. یافته های شما بدون شک به روایت تاریخی ایران کمک خواهد کرد و تأثیری ماندگار بر شهرت حرفه ای و انسان دوستانه شما خواهد گذاشت. ما امضاکنندگان زیر، آرزوی موفقیت در این مأموریت حساس، تاریخی و حساس را داریم.

با احترام فراوان

امضاها:

امضا کنندگان متشکل در ائتلاف “همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران” تا تاريخ ژانويه 2024، به ترتیب حروف الفبا :

١جبهه متحد بلوچستان – ایران (جمهوریخواهان)

٢جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران فدرال

٣حزب اتحاد بختیاری و لرستان

٤حزب تضامن دموکراتیک اھواز

٥حزب دمکرات آذربایجان

٦حزب دمکرات کردستان ايران

٧حزب سبزهای ايران

٨حزب مردم بلوچستان

٩سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

١٠سازمان فرهنگی و سياسی ترکمن‌صحرا

١١شورای آزادی‌خواهان سوسياليست

١٢شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران

١٣کومه‌له زحمتکشان کردستان

١٤نهاد همبستگی جمهوری خواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی

Ms. Nada Al-Nashif
Deputy High Commissioner
United Nations Human Rights Commission

Date: January 30, 2024

Dear Ms. Nada Al-Nashif,

We have been informed of your forthcoming visit to Iran to assess the state of the death penalty and conduct research on women’s rights. It is our understanding that the regime of the Islamic Republic may endeavor to present engineered scenarios to obscure its transgressions, portraying a facade of normalcy.

Recent months have witnessed a significant surge in executions, with 95 individuals executed in the month of December alone. Simultaneously, pressures against the women’s rights movement have escalated, notably in the face of innocent lives lost due to the advocacy for a basic right—the freedom to choose not to wear the mandatory hijab.

The Islamic regime has a history of employing deception and concealment tactics to mask such oppressions. Considering the regime’s calculated approach, it is advisable to exercise caution and not succumb to their preconditions or orchestrated plans.

While executions may occur across different provinces, the primary execution center remains Qezal Hesar prison near Tehran. A firsthand visit to this facility, accompanied by discussions with prisoners, would greatly enhance your understanding of their lives and conditions.

It is important to note that the intensity of the regime’s violence is notably high in economically disadvantaged and discriminated regions such as Baluchistan, Kurdistan, Lorestan, Al Ahvaz (Khuzestan), and Azerbaijan. Therefore, a visit to these areas is imperative to gain a comprehensive understanding of the challenges faced by the local populace, particularly regarding the implementation of the death penalty and acts of violence.

Over the past year and a half, the Woman, Life, Freedom movement has faced brutal suppression by the regime, particularly towards young individuals. We urge you to remain vigilant against deceptive techniques and fabricated scenarios during your visit to Iran.

The significance of your report on Iran, both in terms of influencing current developments within the country and your meticulous observation of the situation, cannot be overstated. Your findings will undoubtedly contribute to Iran’s historical narrative and leave a lasting impact on your professional and humanitarian reputation.

We, the undersigned, extend our sincere wishes for success on this crucial, historic, and sensitive mission.

Sincerely,
Signatures :

Broad Solidarity for Freedom and Equality in Iran (https://hambastegi.de)

1-Balochistan People’s Party (http://www.balochpeople.org) (www.ostomaan.org)

2-Balochistan United Front-Iran (F R)

3-Council of Socialist Libertarians

4-Cultural and political organisation of Türkmensahra

5-Democratic Party of Azerbaijan (https://www.birlik.se)

6-Democratic Party of Iranian Kurdistan (https://kurdistanmedia.com)

7-Democratic Solidarity Party of Ahwaz (https://arabic.alahwaz.info)

8-Green Party of Iran (https://iran-e-sabz.org)

9-Komola Party of Kurdistan

10-Movement of Democratic and Secular Republicans of Iran federal

11-Republican solidarity organization to overthrow the Islamic Republic of Iran

12-Temporary Council of Iranian leftist Socialist

13-The Union of Peoples Fedaian of Iran (https://www.efiran.org)

14-The United Bakhtiary&Lorestan Party

ژانویه 30th, 2024