به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک به نقل از شوراهای صنفی دانشجویان، نرگس فداکار کماکان از ادامه تحصیل محروم است.

بر اساس این گزارش، رئیس حراست دانشگاه اورمیه کارت دانشجویی خانم فداکار را در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۱ جلب می‌ کند و از آن تاریخ این دانشجو از ورود به دانشگاه منع شده است. همچنین سامانه آموزشی خانم فداکار از تاریخ ۱۰ آبان سال گذشته مسدود شده است.

در این گزارش آمده است: کمیته انضباطی دانشگاه بصورت شفاهی به این دانشجو گفته است که حکم پیشنهادی چهار ترم تعلیق وی برای کمیته مرکزی وزارت ارسال شده است.

نرگس فداکار دانشجوی رشته اقتصاد ورودی ۹۸ کارشناسی دانشگاه اورمیه است