نرگس محمدی به رادیو فردا می‌گوید از سال ۱۳۹۰، وزارت اطلاعات او را برای خروج غیرقانونی از ایران تحت فشار قرار داده است. او همچنین گفت که از سوی سه مرجع قضایی ممنوع‌الخروج شده است.