نشست زنان کنشگر و فعال مطالبات زنان با سازماندهی همبستگی برای آزادی و برابری در ایران به مناسبت۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان:

ایران انصاری : مقدمه‌ای در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان

ژاله  تبریزی : خشونت علیه زنان, خشونت علیه بشریت

طاهره صادقی: زنان در قوانین رژیم ایران در سالی که گذشت

سیمین صبری: خشونت علیه زنان و انواع آن/ دولتی ، سنتی

این برنامه از طریق رسانه همبستگی و سوسیال مدیای مربوط ضبط و منتشر خواهد شد !