جنبش جمهوری خواهان دموکرات ـ لائیک ایران فدرال ـــــ

به زودی در روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ مطابق با ۱۸ مهر ۱۴۰۰ سالگرد پیکار جهانی علیه اعدام سر می رسد . با اینکه به یاری مبارزات خستگی ناپذیر کنشگران این کارزار و نهاد های مدافع حقوق بشر تا کنون ۱۳۲ کشور بهپیمان لغو اعدام پیوسته اند وحتا کشورهائی که این مجازات را هنوز در قوانین جزائی خود دارند عملن از اجرای آن دست کشیده اند اما در ایران اجرای مجازات اعدام در اشکال مختلف بدون وقفه ادمه دارد . جمهوری اسلامی همچون گذشته در میان کشورهای خودکامه و تمامیت خواه گوی سبقت را ربوده و بنا به ماهیت فاشیستی مذهبی اش از اعدام به عنوان سلب حق زندگی با هدف ایجاد ترس و وحشت برای حفظ سلطه خونبار و منفور خود استفاده می کند .

در حالیکه بسیاری از کشورهای مترقی وپیشرفته در جهان مجازات اعدام را نافی ارزش ها و نوامیس انسانی می دانند جمهوری اسلامی بنا به سرشت واپسگرا و انسان ستیزش اعدام را حربه ای موجه برای سرکوب اعتراض های به حق مردمان ایران به ویژه علیه مبارزان راه آزادی وبرابری عملن تبلیغ می کند . فرمان کشتار بیش از پنج هزار زندانی سیاسی تابستان ۱۳۶۷ و ادامه آن تا به امروز نمونه روشنی از جنایت های ضد بشری این نظام هستند .

در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر به دار آویختن، تیرباران، ترور، کشتار، آدم ربائی و به قتل رساندن اسرا امروز ما شاهد انواع دیگری از سر به نیست کردن مخالفان و دگر اندیشان هستیم . در اسارتگاه هائ رژیم که قانون و حقوقی به جز راءی جلادانی مثل رئیسی حاکم نیست عدم رعایت حقوق اولیه زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی  عقیدتی در دسترسی به درمان و دارو و نبود امکان داد خواهی و رسیدگی لازم و کافی، زندانیان را با خطر مرگ روبرو می کند .

ما جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران فدرال بنا به وظیفه خود در دفاع از حق حیات هر انسان، سالگرد مبارزه علیه اعدام را امکانی در خور می بینیم تا فریاد انزجار مان را از مجازات اعدام که به عنوان عملی در خدمت نابودی حق زندگی هر فرد است تحت هر عنوان و هر دلیل و همچنین از طرف هرنهاد رسمی و غیر رسمی قاطعانه اعلام کنیم . ما خواهان محو مجازات اعدام در قوانین جزائی دولت های سراسر دنیا هستیم و بر این باوریم که تنها با سرنگونی رژیم مذهبی حاکم در ایران وبرچیدن تمامیت نظام جمهوری اسلامی ست که می توان دموکراسی و عدالت اجتماعی را در ایران برقرار کرد و از این راه به لغو اعدام، شکنجه از طریق اجرای قوانین مبتنی بر حقوق وآزادی های دموکراتیک شهروندان دست یافت .

در این روز ما به سهم خود در حرکت های اعتراضی به این مناسبت می پیوندیم به این امید که بتوانیم با گرامی داشت این کارزار صدای دادخواهی مردمان ایران و زندانیان سیاسی  عقیدتی مخالف رژیم را به گوش جهانیان برسانیم . به باور ما این روز می تواند فرصت مناسبی باشد که نیروهای جمهوری خواه ودموکرات مخالف رژیم در تماس با احزاب ونهادهای مدافع حقوق بشرخواهان اعزام هیئتی جهت بازرسی وضعیت زندان ها و دیدار با زندانیان سیاسی شوند .

جای دگر اندیش و دگر باور زندان نیست

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

لغو فوری مجازات اعدام

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران فدرال – ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱