هموطنان گرامی!!

در حالی که جامعه ایران در تب بحران کرونا می‌سوزد و آمار رسمی مرگ‌ و میر ناشی از آن به دلیل “سیاسی” کردن واکسن توسط خامنه‌ای، به چند صد نفر در روز رسیده است و هم‌زمان، دیگر بحرانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی عرصه زندگی را بر همگان در ایران چنان تنگ کرده که مردم امیدی به آینده خود ندارند، پاسدار محمد پاکپور، مسئول نیروی زمینی سپاه پاسداران! جمعی دیگر از هموطنانمان را که در خارج از مرزهای ایران و در اقلیم کردستان حضور دارند، به طور علنی تهدید به کشتار می‌کند!  از سیستم جنایت‌کار جمهوری اسلامی چیزی جزء این نمی‌توان توقع داشت.

باید یادآور شد که احزاب کردستان ایران که مقیم اقلیم کردستان عراق هستند، بخشی از مبارزات برحق و جبهه مقاومت مردم ایران در ٤٢ سال گذشته بوده و هستند، و از جمله نیروهای سیاسی بوده و هستند که همیشه به راهکار دیپلماتیک و دمکراتیک برای حل مسائل ایران اعتقاد داشته‌اند و دارند، اما علی‌رغم این اعتقاد و رویکرد، جریانات مذکور به مانند دیگر سازمانهای سیاسی ایران در چهار دهه گذشته از طرف سیستم جنایت‌کار جمهوری اسلامی تحت آماج ترور دولتی بوده اند. صدها نفر از هموطنان ما در خارج از مرزها و به طور ویژه ای در خاک اقلیم کردستان عراق، هدف ترور و قتل از طرف  ماموران و سرسپردگان حکومت اسلامی قرار گرفته اند. از آن فراتر حتی مزارع و نقاط مسکونی کردستان عراق بر اثر شلیکهای توپ و خمپاره در امان نبوده و نیستند.

موشکباران مراکز حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران در ١٧ شهریور ١٣٩٧ که همزمان با اعدام ۳ تن از زندانیان سیاسی کرد علیرغم انزجار و درخواست جامعه بین المللی، صورت گرفت نمونه بارز این تهاجم سرکوبگرانه، وحشیانه و ضد انسانی است.

بر همگان عیان است که  جمهوری اسلامی، بکارگیری خشونت، ترور دولتی، سرکوب و کشتار را به بخش لاینفک از سیاست خود در داخل و خارج ایران تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در منطقه همیشه جنگ‌افروز بوده است.  رهبران ‌و دست‌اندرکاران   رژیم هیچگاه طی حاکمیت سیاه خود ،حتی سر سوزنی هم به فکر حل مشکلات دردهای مردمان ایران نبوده‌ و همیشه برای پوشانیدن ناتوانی‌ها، نارسائی‌ها، دزدی‌ها وبه کجراه بردن مبارزه مردم از جنگ و  تجاوز به مرزهای کشورهای دیگر و درعین حال کشتار و سرکوب در داخل استفاده کرده است و اکنون نیز چیزی غیر از این نیست.

در شرایط کنونی که احزاب کردستان ایران تحت مراقبت سازمان ملل متحد در کردستان عراق بسر می‌بردند  و از طرف پاسدار محمد پاکپور تهدید می‌شوند، از یک طرف از مردم ایران می‌خواهیم در دفاع از این هموطنان خود هر آنچه در توان دارد انجام دهند و از طرف دیگر ما  سازمان ملل متحد، حکومت اقلیم کردستان عراق و حکومت فدرال عراق را به لحاظ قانونی و اخلاقی در برابر جان تک تک اعضای این جریانات سیاسی مسئول می‌دانیم.

ما ضمن برسمیت شناختن حقوق دفاع از موجودیت خویش توسط نیروهائی که به طور علنی مورد تهدید تهاجم و سرکوب قرارگرفته اند، اعلام می کنيم که مسئولیت هر نوع حمله و تعرض به ساحت این جریانات چه از طرف جمهوری اسلامی و چه از طرف نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در برون‌مرز، به گونه مشخص و معین در عهده سازمان ملل متحد، حکومت اقلیم کردستان عراق و حکومت فدرال عراق خواهد بود.

ما سه ائتلاف بزرگ در اپوزیسیون ایران، سازمان ملل متحد، حکومت اقلیم کردستان و حکومت فدرال عراق را به طور جدی و رسمی مورد خطاب قرارداده و خواهان پیشگیری هرگونه اقدامی علیه نیروهای سیاسی مستقر در خاک کردستان عراق هستیم.

ما از همه نیروهای سیاسی فعال در اپوزیسیون ایران می خواهیم که به هر طریق ممکن و با خطاب قرار دادن مراجع و افکار بین المللی در هر کجا که باشند مانع از عملی شدن تهدیدات رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی شوند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

 

گنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ – ۸ سپتامبر ۲۰۲۱