در آستانه سالگرد خيزش انقلابی ژينا- مهسا و در پاسخگوئی به ضرورت همگرايی و همكاری گسترده نيروها و جريانات جمهوري خواه دمكرات، دو ائتلاف سياسی ” شورای دمكراسی خواهان ايران ” و ” همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” طی نشستی كه در روزهای ٧ و ٨ مرداد ١٤٠٢( ٢٩ و ٣٠ ژوئيه ٢٠٢٣) برگزار شد، به هم پيوستند و از اين پس با نام ” همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران” به فعاليتهای خود ادامه خواهند داد.

در شرايطی كه به رغم سركوب های خشونت بار و وحشيانه رژيم، انقلاب زن، زندگی، آزادی به اشكال گوناگون در بستر جامعه جاريست، ما بر اين باوريم كه به هم پيوستن اين دو ائتلاف، اقدامی مسئولانه در ادامه مبارزه عليه حاكميت تماميت خواه و جنايتكار جمهوری اسلامی ايران و گامی موثر در پشتيبانی از مبارزات آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردمان ايران است.

اطلاعات بیشتر متعاقبا منتشر خواهد شد.

هیئت رئیسه نشست مشترک

هشتم مردادماه ۱۴۰۲ – ۳۰ ژوئیه