تفاوت در کتاب ریاضی سوم دبستان سال گذشته (تصویر سمت راست) و امسال (تصویر سمت چپ) که در آن دختران حذف شده‌اند

وزارت آموزش و پرورش ایران در واکنش به انتقادهای گسترده‌ای که در فضای مجازی نسبت به حذف تصویر، دختران از روی جلد کتاب سوم دبستان رخ داده،‌ گفته است “تصویر قبلی بسیار شلوغ بود” و در روی جلد جدید ” تصویر خلوت تر” شده است.

در روزهای گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی با مقایسه روی جلد کتاب ریاضی سال گذشته (۱۳۹۸) سوم دبستان و روی جلد کتاب ریاضی امسال، انتقادهای زیادی نسبت به حذف تصویر دختران مطرح کرده و بسیاری آن را نوعی جداسازی جنسیتی در روی جلد کتاب‌ درسی کودکان خوانده‌اند.