خبرگزاری رسانک در گزارشی اعلام کرد ، قاتلین دو روحانی بلوچ اهل سنت به نام “مولوی عبدالوهاب” میران زهی و “محمدصالح میران زهی”، با حمایت اداره اطلاعات شهرستان چهبار همچنان بدون مجازات آزاد هستند.

“یحیی کاروانی” و “ناصر کاروانی” در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۷ در مقابل دفتر امام جمعه موقت چهبار اقدام به ترور دو روحانی بلوچ کرده بودند.

رسانک با استناد به یک منبع آگاه اعلام کرده : “اکنون یحیی و ناصر تحت حمایت اداره اطلاعات در چهبار و منطقه کاروان آزادانه زندگی می کنند .آنها در حال حاضر در خانه های سازمانی وزارت اطلاعات در چهبار سکونت دارند.”

گفتنی است که مردم منطقه کاروان و زرآباد از توابع شهرستان کُنرَک پس از آزادی قاتلان این دو روحانی در مقابل دادگستری شهر چهبار تجمع کرده و خواستار توضیح مقامات قضایی در خصوص چرایی آزادی آنها که مرتکب قتل دو روحانی بلوچ هستند، شده بودند ولی هیچگونه پاسخی دریافت نکرده بودند.