در هفته‌های اخیر اعتراض‌های دانشجویی علیه جنگ و نسل‌کشی در غزه که از دانشگاه کلمبیا در نیویورک آغاز شده بود، به دانشگاه‌هایی در سرتاسر ایالات متحده آمریکا و بیرون آن سرایت کرد. دانشگاه‌هایی در کانادا، آلمان، فرانسه، هلند، سوئد، بریتانیا، و … به این موج اعتراضی پیوستند.

«زمانه» به همین دلیل از شیرین وثوقی، استاد دانشگاه نورث وسترن در حوزه‌ی آموزش پرسید: «تجربه و ارزیابی شما از اعتراضات دانشجویان علیه جنگ در آمریکا چیست؟» پاسخ او را در ادامه در یوتیوب زمانه ببینید.