مردم ایران با زبانی گویا و با سکوتی معنادار با پشت کردن به صندوق‌های رأی فریاد خود را از ظلمی که ۴۳ سال بر آنها روا می شود به جهانیان اعلام کردند.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران در شرایطی برگزار شد، که بسیاری از چهره های شناخته شده ، مسئولین سابق حکومتی و مورد اعتماد نظام رد صلاحیت شدند. تأئید هفت کاندیدای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان از میان ۵۹۲ داوطلب و کناره گیری ۳ نفر از آنها به نفع دیگر کاندیدای هم گروه خود، همه و همه سناریوی نوشته شده ای بود که کاملن مهندسی شده به پایان رسید.

شمار کل واجدین شرایط در مشارکت در انتخابات ۵۹ میلیون و .. اعلام شده است. وزیر کشور میزان مشارکت در انتخابات را ۴۸.۸ درصد اعلام کرد، طبق همین آمار حکومتی بیش از ۳۰ میلیون از مردم در انتخابات شرکت نکردند. و به گزارش روزنامه شرق بیش از ۴ ملیون هم به هیچ کاندیدایی رأی ندادند( آرای باطله) که این مهر تاییدی است بر خفقانی که بر ایران حاکم است.

. همه کسانی که با عمل کرد سیاسی جمهوری اسلامی در۴۳ سال گذشته آشنائی دارند، آگاهند که این آمار در جمهوری اسلامی همیشه تابع شرایط سیاسی روز و در راستای اهدافی است که جمهوری اسلامی در آینده در پیشدارد.

مهمترین پیام سیاسی در این انتخابات پیگیری همان شعار مردم در تظاهرات آبان ۹۸ است ، ” اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا”، یعنی عدم اعتماد به جناحهای درون نظام و عبور از کلیت آن و طرح شعار سرنگونی است.

در ۲۵ سال گذشته سیاست اصلاح طلبان داخلی مبارزات مردم را سردرگم توهمی خوشبینانه کرد، که گویامی‌توان با پشتیبانی از جناحی از نظام، جناح مستبد و هار رژیم را پس زد، تجربه ۱۵ ساله گذشته مردم را به این پایه رساند که در نظام جمهوری اسلامی نمی توان به دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی رسید و جمهوریت را مستقر کرد.

برای اولین بار در تاریخ نظام اسلامی،  مردم ایران به صورتی شفاف و به گونه ای رسمی اعلام کردند که جمهوری اسلامی نظام سیاسی مورد حمایت آنها نیست، و با توجه به این موقعیت سیاسی، جمهوری اسلامی از هیچگونه حقانیتی در بستن پیمان‌های اقتصادی و سیاسی به نام مردم ایران برخوردار نیست؛ نظام جمهوری اسلامی باید برود !

اما جمهوری اسلامی سال‌هاست که از عدم حمایت مردم از خود، آگاه است، و در این انتخابات هم خوب می دانست که مردم مشارکت نخواهد کرد. بحران اقتصادی، کاهش درآمدهای رژیم بویژه از محل فروش نفت و تحریم‌ها عملا دولت را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.  گردانندگان نظام تلاش می‌کنند با پیگیری قرارداد برجام و توافق با غرب و آمریکا، حقوق سیاسی مردم را نادیده گرفته از این وضعیت خارج شوند . جمهوری اسلامی همچنین در تلاش است که با غرب و به خصوص آمریکا بعد از انتخاب بایدن به ریاست جمهوری به توافق برسد و شرایط سیاسی خود را در کشورهایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در آنها نفوذ دارد، تثبیت کند.

اکنون “باند رهبری”  یک حاکمیت یک دست  بوجود آورده است. هر سه قوه به اضافه شورای نگهبان، نیرو‌های نظامی و سایرارگانهای حکومت از یک جناح هستند و مردم در مقابل یک حکومت دیکتاتوری مذهبی فاسد و جنایتکار قرار گرفته،  که جز غارت ثروتهای ملی و پر کردن جیب خود، به چیز دیگری نمی‌اندیشد و برای حفظ  این موقعیت از هیچ جنایتی خودداری نخواهد کرد.

گرانی و بیکاری بیداد می‌کند و معیشت مردم در وضعیت اسفباری است. بحران اقتصادی – اجتماعی جامعه ایران را در بر گرفته است و هیچ راه خروجی هم  دیده نمی‌شود و مردم هم دیگر وعده‌های انتخاباتی و دروغ‌های حکومتیان را باور ندارد.  تحریم گسترده انتخابات، که خود ناشی از جنبشهای اعتراضی ۹۶ و ۹۸ بود، نشان ازاین واقعیت دارد که بین مردم و حکومت شکاف عمیقی بوجود امده و  ریاست جمهوری رئیسی هم چیزی جز تشدید این شکاف نخواهد بود.

در راستای حفظ نظام،  حکام جمهوری اسلامی باانتصاب یکی از جنایتکارترین مهره‌های خود عزم جزم خودرا بر ادامه جنایت و سرکوب و کشتار مردم معترض به‌نمایش گذاشت و اکثریت قریب به اتفاق توده‌های مردم ایران نیز باعدم شرکت در نمایش انتخابات برپایداری خودبرای برکناری رژیم و رهایی از جهنم جمهوری اسلامی اصرار ورزیدند زیرا که سران جمهوری اسلامی خوب میدانند که دوران حاکمیتشان بسر رسیده‌ و تلاش مینمایند بانشان دادن چنگ و دندان وارعاب مردمان ایران، آنان را دوباره به تسلیم وادارند.

صدمات ناشی از بقای نظام جمهوری اسلامی برای مردم ایران قابل تحمل نیست و چه بسا که در آینده ای نزدیک شاهد حوادثی از نوع دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ باشیم.

ما سه نهاد اپوزیسیون ایرانی معتقدیم، ادامه حیات جمهوری اسلامی ناگزیر در سایه یک استبداد و سرکوب مانع هر گونه دادخواهی و رسیدن مردم به حقوق اجتماعی – سیاسی خود خواهد بود. جمهوری اسلامی باید برود و برای جلوگیری از حاکمیت دوباره ی استبداد،   حاکمیت مردمان تاریخی ایران با نظامی جمهوری و فدرال-سکولار جایگزین آن گردد.

 

سرنگون باد نظام جمهوری اسلامی

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۰ / ۲۶جون ۲۰۲۱