یمان ابراهیمی، فعال ترک (آذربایجان) و شهروند ساکن تبریز، توسط دادگاه عمومی و انقلاب تبریز به بیست و دو ماه و هفده روز حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس حکمی که توسط شعبه یک دادگاه عمومی و انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر صادر و به این شهروند ابلاغ شده است، وی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به هفت ماه و شانزده روز حبس و در خصوص اتهام توهین به مقام رهبری به تحمل پانزده ماه و یک روز حبس محکوم شده است. شش ماه از حکم صادره به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی پانزده ماه و یک روز حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ بیست و دوم آذرماه در این شعبه برگزار شده بود.

این شهروند در تاریخ چهارم شهریورماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و در تاریخ سوم آبان، با تودیع وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.

پیمان ابراهیمی، فعال ترک (آذربایجان)، شهروند ساکن تبریز، فرزند آشیق قافار ابراهیمی و مربی رقص آذربایجانی در تبریز است.