جمعه بیست و هفتم فروردین‌ماه، عثمان حاجی حسینی، عضو سپاه پاسداران در شهرستان پیرانشهر کشته شد.

“عقاب‌های زاگرس” با انتشار این خبر، مسئولیت کشتن این عضو سپاه را برعهده گرفتند.

این عضو سپاه پاسداران در جاده میان روستاهای “زیوه – کاسوره‌ده” از توابع پیرانشهر کشته شده است.

تاکنون سپاه پاسداران پیرانشهر به خبر کشته شدن این عضو سپاه واکنشی را نشان نداده است.