ستاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه این استان در بخش فضای آموزشی از عقب ماندگی زیادی رنج می برد، گفت: “در بخش فضای آموزش ۱۲ هزار کلاس نیاز داریم و سرانه فضای آموزشی ۶۹ سانتی متر است که نیازمند توجه ویژه دولت در این بخش‌ها هستیم.”

محمدمهدی شهریاری، با اشاره به عقب ماندگی استان آذربایجان غربی در بخش راه روستایی، افزود: مهمترین نیازهای استان در بخش‌های راه روستایی، فضای آموزشی و ورزشی است، در راه روستایی فقط ۵۰ درصد روستاهای استان آسفالت شده‌اند و در رتبه ۲۹ کشوری قرار داریم.

خبرگزاری هرانا