شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران: پس از پایان جمع‌آوری امضاء برای نامه به ریاست قوه قضائیه معلمان بسیاری با تماس یا ارسال پیام درخواست امضاء نامه را داشتند که متاسفانه فرصت آن پایان یافته بود. بنابراین تصمیم گرفته شد برای انجام این مهم کمپین یکصدهزار امضاء راه‌اندازی شود تا با حمایت شما همکاران گرامی این درخواست به گوش همه مسئولان کشور رسانده شود.

لطفا با ورود به لینک زیر ابتدا پتیشن را امضاء و سپس با اشتراک‌گذاری این پست از طریق تمامی اپلیکیشن‌ها و یا ایمیل در موفقیت کمپین و آزادسازی معلمان سهیم شوید.

برای ورود به سایت بایستی فیلترشکن یا vpn روشن باشد!

نوشتن نام، نام خانوادگی، کشور، شهر و استان محل خدمت یا بازنشستگی ضروری است.