بر اساس گزارشی از وضعیت چند زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز، این زندانیان در شرایط وخیمی از لحاظ سلامتی قرار دارند همچنین جان برخی از آنها در خطر میباشد.

بر پایه گزارشات رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، جمعه ۲۵مهر۹۹، جان زندانیان سیاسی غلامحسین کلبی، علی خسرجی ، حسین سیلاوی ، ایوب پرکار و مسعود مسعودی در این زندان در خطر است و خانواده این زندانیان نگران جان بستگانشان هستند.

۴ زندانی سیاسی اهوازی شامل علی خسرجی و حسین سیلاوی همراه با دو زندانی دیگر زیر حکم اعدام، مدت سه هفته است که به انفرادی منتقل شده و زیر شکنجه و فشار قرار دارند. از وضعیت این زندانیان که محروم از تماس با خانواده‌هایشان و ممنوع الملاقات هم هستند، اطلاعی در دست نیست. خانواده های این ۴ زندانی نگران جان فرزندانشان هستند.

مدت زیادی است که هر دو گوش زندانی سیاسی غلامحسین کلبی عفونت کرده و به همین علت شنوایی یکی از گوشهایش را از دست داده است. این زندانی هم اینک در بند ۷ این زندان که بند سارقین سابقه دار و متادونی ها است نگهداری می شود و از حداقلهای رسیدگی پزشکی محروم است.

زندانی سیاسی دیگر، مسعود مسعودی است که او هم در درگیریهای فروردین ماه ۹۹ در شورش زندانیان این زندان، با شلیک گلوله های ساچمه‌ای دچار آسیب شد و محل جراحتش عفونت کرده است.

همچنین زندانی سیاسی ایوب پرکار بیمار است و وضعیت نگران کننده‌ای دارد. خبرها حاکی است که این زندانی سکته کرده اما از رسیدگیهای اولیه پزشکی محروم بوده است.
آقای پرکار ملاقاتی ندارد. وی بدلیل وضعیت جسمانی اش امکان استفاده از غذای زندان را ندارد اما بدلیل بسته بودن فروشگاه زندان، هیچ راهی هم برای خرید مواد غذایی ضروری برای وی وجود ندارد.

دسترسی زندانیان به مواد غذایی امکانپذیر نیست و مأموران، فروشگاه زندان را که تنها امکان تهیه مواد غذایی برای زندانیان است، تعطیل کرده‌اند.

در این زندان دسترسی به پزشک برای زندانیان اصلا وجود ندارد و به رویا تبدیل شده است.

جان زندانیان سیاسی در زندان شیبان اهواز در معرض خطر است. کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام از عموم فعالین حقوق بشری میخواهد که برای نجات جان این زندانیان تلاش کنند.