شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از بازداشت بیش از ۲۵۰ کارگر در روزهای اعتصاب درهجدهم و نوزدهم و بیستم مهر ماه خبر داد. در این گزارش آمده است:

در جریان اعتراضات همکاران بیش از ۲۵۰ نفر بازداشت شدند، آزادی همکاران بازداشتی یک کارزار مهم ماست.

بنا بر اطلاعات کسب شده تاکنونی در جریان اعتراضات همکاران ما در روزهای هجدهم و نوزدهم و بیستم مهر ماه بیش از ۲۵۰ نفر از همکاران پروژه ای ما بازداشت شده اند. در این فاصله زیر فشار اعتراضات ما و اولتیماتوم دادن ها به ادامه اعتراضات در اشکال گسترده تر شماری از انها آزاد شده اند اما هنوز شمار زیادی در بازداشت بسر میبرند.

یک کارزار مهم ما کارگران نفت آزادی فوری تمامی همکاران بازداشتی کمک رسانی به خانواده های عزیزانی که در زندانند و فشار آوردن برای خروج نیروهای سرکوب از محیط های کار و شکستن فضای امنیتی شدیدی است که بر کار ما حاکم کرده اند. همانطور که قبلا نیز اعلام کرده بودیم متاسفانه بدلیل شرایط امنیتی سنگین درمحیط های کار و از سوی وجود شرکتهای بسیار در عسلویه لیست و اسامی همکارانی که هم اکنون در بازداشت هستند را نداریم .

شورای سازماندهی از همه همکاران میخواهد اسامی کارگران بازداشتی در شرکت خود را همراه با اطلاعاتی مبنی بر روز دستگیری و محل نگاهداری آنها و عکسهای این عزیزان را برای کانال تلگرامی شورا ارسال کنند . کارزار برای آزادی همکاران بازداشتی و شکستن جو امنیتی حاکم در شرکتها یک قدم مهم برای ما کارگران نفت جهت ادامه اعتراضاتمان و همبستگی با مبارزات مردمی است.

ما همین جا از همه کارگران و مردم میخواهیم که به هر شکل که میتوانند ما را در پیشبرد این کارزار یاری برسانند و با اعلام حمایتهای خود صف اتحاد و مبارزه در نفت و در سطح سراسری را تقویت کنند.