در تاریخ طولانی مبارزات معلمان ایران، دو نام، هر یک در مقطعی، برجسته شده اند. صمد بهرنگی و فرزاد کمانگر… صمد بهرنگی معلم روستاهای آذربایجان، که در دوره ی خود مفهومی تازه به رسالت معلمی بخشید، روستاهای دورافتاده را زیر پا گذاشت تا به دانش آموزانش محروم خواندن و نوشتن و درس زندگی و آزادگی یاد بدهد. حرفه ی انقلابی پیشه کرد تا اساس را در جهت بهبود شرایط کودکان و همه ی مردم ایران دگرگون کند. کتاب های بسیار از جمله اثر جاودانه ی «ماهی سیاه کوچولو» را نوشت تا به کودکان بیاموزد که برکه های ساکت و راکد را ترک کنند و به دریاها بپیوندند.

فرزاد کمانگر راه صمد را پیشه کرد، خود را شاگرد او دانست و در کردستان به مظهر معلمی مسئول و آگاه تبدیل شد، معلمی را با حرفه ی انقلابی برای تغییر بنیان ها همراه ساخت. جمله ای از او امروز بر پلاکاردهای معلمان نقش بسته است: «مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلم بود، اما «الف» و «بای» امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟»

راه او به «اوین» و «مرگ» ختم شد. حکومت های مستبد، نام این دو معلم را در زمره ی فراموش شدگان نوشتند تا کودکان و معلمان این سرزمین آن ها را سرمشق قرار ندهند. حکومت اسلامی سیزده سال پیش فرزاد را با چهار آزادی خواه دیگر اعدام کرد و هنوز بعد از سیزده سال مشخص نیست گور بی نشان او در کدام نقطه ی این سرزمین دردکشیده قرار دارد.

صمد و فرزاد اینک بازگشته اند، با جنبش قدرتمند معلمان که هر روز بیش از پیش مضمونی عمیقا اجتماعی، آزادی خواهانه و پیشرو می گیرد، باز گشته اند. تصاویر آن ها در فراخوان های اعتصاب معلمان و یاد و مرام و روششان در سروده های آنان طنین می اندازد.

ایستاده جان دادن – سروده ای از جعفر ابراهیمی برای فرزاد کمانگر

مقاوم و پرشکوه
به سان کوه
به سان شاهو

یادت گرامی
رفیق کوه و کمر

یادت گرامی
رفیق شعر و شاملو

یادت گرامی
رفیق کودکان محروم

گفته بودی
نسیم یادت را خواهد برد
از میان میله‌ها و بلندی حصار
حالا کودکان دیروز
زنان و مردان رنج کشیده امروز
برایت دست تکان می‌دهند
برای نسیمی که از لابلای بلوط‌های شاهو می‌گذرد

وقتی می‌گویند
“یادى ئازیزت پیروز”

یکی از نسیم می‌پرسد
گور بی‌نشانش کجاست؟
و نسیم تا اعماق قلبش نفوذ می‌کند

نامت جاوید
رها از بند
رفیق بی‌کفن فرزاد

جعفر ابراهیمی معلم زندانی و هم‌بندی معلم تا همیشه زنده فرزاد کمانگر

 

یکی از فراخوان های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان به مناسبت تجمع سراسری معلمان در ۱۹ اردیبهشت